Tin tức XNC Việt Nam

ĐSQ Niu Di-lân thông báo nối lại thực hiện Thỏa thuận Chương trình là việc trong kỳ nghỉ giữa Chính phủ Việt Nam và Niu Di-lân

     Đại sứ quán Niu Di-lân tại Hà Nội thông báo nối lại thực hiện Thỏa thuận Chương trình làm việc trong kỳ nghỉ giữa Chính phủ Niu Di-lân và Chính phủ Việt Nam, bắt đầu có hiệu lực kể từ thứ Hai, ngày 14/03/2022 (theo giờ Niu Di-lân).

     Hồ sơ đăng ký của các cá nhân đủ điều kiện sẽ được xét duyệt từ ngày 04/8/2022, với tổng số thị thực lao động sẵn có cấp cho các cá nhân đủ điều kiện nêu trong Thỏa thuận.

     Thông tin chi tiết về Chương trình Làm việc trong kỳ nghỉ Niu Di-lân vui lòng xem tại website http://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/option/work/thinking-about-coming-to-new-zealand-to-work/working-holiday-visa.