Tin tức XNC Việt Nam

CẤP HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG QUA CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CỦA BỘ CÔNG AN

Thực hiện Đề án của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06) và Quyết định số 10695/QĐ-BCA ngày 25/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công của Bộ Công an năm 2022, theo đó Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam ở mức độ 4.

Nội dung dịch vụ công cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam mức độ 4 (hộ chiếu không gắn chíp điện tử)

Đây là dịch vụ công phục vụ công dân Việt Nam đăng nhập vào Cổng dịch vụ Công Chính phủ hoặc dịch vụ công của Bộ Công an, đăng ký hồ sơ, thanh toán lệ phí trực tuyến, nhận hộ chiếu qua bưu chính hoặc đến nhận trực tiếp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh khi có kết quả.

Đối tượng áp dụng: công dân Việt Nam ở trong nước có căn cước công dân gắn chíp điện tử hoặc căn cước công dân 12 số còn giá trị, có tài khoản hợp lệ trên Cổng dịch vụ công Chính phủ, có khả năng thanh toán lệ phí trực tuyến qua hệ thống thanh toán điện tử Chính phủ.

Đại tá Vũ Văn Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì buổi Tập huấn
tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công cấp Hộ chiếu phổ thông

 

Quy trình trình thực hiện

Công dân truy cập Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an, đăng nhập, điền đầy đủ thông tin đề nghị cấp hộ chiếu theo mẫu X01, địa chỉ email, upload ảnh chân dung (để in trên hộ chiếu), lựa chọn hình thức nhận hộ chiếu (qua dịch vụ bưu chính hoặc đến cơ quan xuất nhập cảnh nhận trực tiếp), địa chỉ nhận hộ chiếu, thanh toán lệ phí trực tuyến khi được cán bộ tiếp nhận hồ sơ gửi yêu cầu. Trường hợp công dân không đủ điều kiện sử dụng dịch vụ công mức độ 4 hoặc có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp thì áp dụng quy trình đăng ký, tiếp nhận, xử lý hồ sơ cấp hộ chiếu hiện hành.

Toàn bộ thao tác này đều được thực hiện trên môi trường Internet và có thể sử dụng các máy tính tiếp nhận hồ sơ hiện có của đơn vị. Với việc triển khai cấp hộ chiếu qua Cổng dịch vụ công cấp độ 4, công dân có thể chủ động khai tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu qua mạng Internet vào bất cứ kỳ thời gian, địa điểm nào, bằng các phương tiện có kết nối Internet mà không phải đến trực tiếp cơ quan xuất nhập cảnh để xếp hàng nộp tờ khai, chụp ảnh. 

Thời gian triển khai thực hiện

Từ ngày 04 -14/5/2022, Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Hà Nội và các đơn vị liên quan tiến hành chạy thử nghiệm, hoàn thiện hệ thống. Ngày 15/5/2022 triển khai thí điểm tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Tp. Hà Nội. Ngày 01/6/2022 chính thức triển khai dịch vụ công trên toàn quốc.

Sau 10 ngày triển khai thí điểm cấp hộ chiếu phổ thông qua Cổng dịch vụ công, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã tiếp nhận hơn 70 hồ sơ, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Tp. Hà Nội đã tiếp nhận hơn 140 hồ sơ.

Cùng với thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông (không gắn chíp điện tử) qua dịch vụ công trực tuyến, tính đến tháng 5/2022 Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã và đang hoàn thiện triển khai thực hiện 08 thủ tục ở mức độ 4: Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua trang thông tin điện tử thực hiện tại Công an cấp tỉnh; kiểm tra, xét duyệt nhân sự, cấp phép nhập cảnh cho người nước ngoài vào Việt Nam qua giao dịch điện tử tại Cổng thông tin điện tử về xuất nhập cảnh Việt Nam; Xét duyệt nhân sự, cấp phép cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên chưa có hiện diện thương mại hoặc đối tác tại Việt Nam đăng ký tài khoản điện tử; cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh triển khai thống nhất, hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công
cấp Hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử mức độ 4 

Việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý xuất nhập cảnh được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an quan tâm, chỉ đạo sát sao cùng với sự trực tiếp chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh với tinh thần trách nhiệm cao, nhằm triển khai mạnh mẽ Đề án 06 đi vào cuộc sống. Lãnh đạo chỉ huy, cán bộ chiến sỹ Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã làm việc tăng ca, không kể ngày đêm, không ngừng sáng tạo, nỗ lực, đưa ra nhiều giải pháp đột phá để từng bước hoàn thiện, nâng cấp dịch vụ. Qua đó, người dân, doanh nghiệp biết, sử dụng thành thạo, tham gia góp ý tiếp tục cải tiến các dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực xuất nhập cảnh do Cục Quản lý xuất nhập cảnh xây dựng, tích hợp lên Cổng dịch vụ công Bộ Công an; tạo sự đồng lòng, ủng hộ của người dân, doanh nghiệp cùng chung tay với lực lượng Công an nhân dân, Chính phủ trong lĩnh vực chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử; xây dựng hình ảnh đẹp về lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh nói riêng.

Phạm Thảo - Tuyên truyền