Tin tức XNC Việt Nam

Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an tham dự Hội nghị trực tuyến Những người đứng đầu cơ quan xuất nhập cảnh và lãnh sự các nước ASEAN (DGICM) lần thứ 24 và các cuộc họp liên quan

         Từ ngày 25 - 26/8/2021, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an do Đại tá Nguyễn Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị trực tuyến DGICM lần thứ 24 và các cuộc họp liên quan. Hội nghị DGICM lần thứ 24 do ông Jaime H. Morente, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh Philippines chủ trì với sự tham gia của tất cả các nước thành viên ASEAN và Ban thư ký ASEAN.

          Tại Hội nghị, các nước thành viên ASEAN đã trao đổi quan điểm về những nỗ lực quốc tế, khu vực và quốc gia liên quan đến công tác quản lý xuất nhập cảnh và lãnh sự trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Hội nghị cũng thảo luận về tiến độ thực hiện các sáng kiến DGICM như: Hướng dẫn về trợ giúp lãnh sự đối với công dân các nước ASEAN tại nước thứ ba, cổng thị thực ASEAN, thiết lập đầu mối liên lạc xuất nhập cảnh các nước ASEAN để tạo điều kiện hồi hương cho những người di cư trái phép về nước gốc; làn ưu tiên dành cho công dân ASEAN tại các sân bay quốc tế; Kế hoạch hành động trong hợp tác về xuất nhập cảnh và việc thành lập Cơ chế tham vấn DGICM+3…

          Các cuộc họp liên quan bao gồm Cuộc họp Diễn đàn những người đứng đầu cửa khẩu chính ASEAN lần thứ 4 (AMICF), Diễn đàn thông tin tình báo xuất nhập cảnh ASEAN lần thứ 16 (AIIF) và Cuộc họp Tham vấn DGICM - Australia lần thứ 16. Cuộc họp AMICF lần thứ 4 đã thảo luận về cơ chế phát triển Cơ sở dữ liệu về sự di chuyển của các chiến binh khủng bố nước ngoài giữa các quốc gia thành viên ASEAN, đề xuất phát triển kênh trao đổi thông tin, các sáng kiến cũng như chương trình hành động trong Khung khổ phục hồi toàn diện ASEAN (ACRF) và kế thoạch thực hiện do Hội nghị DGICM chủ trì. Cuộc họp AIIF lần thứ 16 thảo luận phương hướng tiến tới Kế hoạch hành động thực hiện Nghị định thư về chia sẻ dữ liệu thông tin tình báo (IDSP) và Điều khoản tham chiếu của Hội nghị thông tin tình báo xuất nhập cảnh (AIIM), cập nhật danh sách đầu mối liên lạc AIIF và đường dây nóng xuất nhập cảnh 24/7. Cuộc họp Tham vấn DGICM - Australia lần thứ 16 cập nhật về các hoạt động đã được tổ chức thành công theo Chương trình hợp tác ASEAN – Australia, thảo luận về Chương trình hợp tác ASEAN - Australia thời gian tới và chia sẻ kinh nghiệm quản lý biên giới trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tại biên giới.

          Hội nghị DGICM là Hội nghị thường niên của những người đứng đầu cơ quan xuất nhập cảnh và lãnh sự các nước ASEAN để thảo luận và điều phối hợp tác khu vực về các vấn đề xuất nhập cảnh và lãnh sự, nhằm đạt được các mục tiêu chung về xây dựng Cộng đồng ASEAN. Hội nghị DGICM lần thứ 25 sẽ do Singapore chủ trì tổ chức vào năm 2022.

HỢP TÁC QUỐC TẾ