Tin tức XNC Việt Nam

CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Để phát huy ý nghĩa thiết thực Ngày Pháp luật, sáng 6-11, Cục Quản lý xuất nhập cảnh tổ chức tọa đàm “Nâng cao hiệu quả công tác thực thi pháp luật xuất nhập cảnh” nhằm đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của mỗi cán bộ, chiến sĩ Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

Trong bối cảnh nước ta đang hội nhập với thế giới, các thế lực thù địch đẩy mạnh chống phá với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật còn diễn biến phức tạp, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận cá nhân, tổ chức còn hạn chế thì việc tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục pháp luật cho mọi người trong xã hội nói chung, cho cán bộ chiến sĩ CAND trong đó có cán bộ, chiến sĩ Cục Quản lý xuất nhập cảnh nói riêng là đặc biệt cần thiết.

Đồng chí Đại tá Trần Văn Dự, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì buổi tọa đàm, tham dự buổi tọa đàm còn có đồng chí lãnh đạo đại diện Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, Bộ Công an và các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh. 

Ngày pháp luật năm nay, Cục Quản lý xuất nhập cảnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả của Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hướng đến tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Ngày Pháp luật và Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục, góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của mỗi cán bộ, chiến sĩ Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Với chủ đề “Tiếp tục hoàn thiện thể chế về xuất nhập cảnh; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý xuất nhập cảnh”, Cục Quản lý xuất nhập cảnh xây dựng khẩu hiệu “Nâng cao năng lực xây dựng và thực thi pháp luật, phát huy mạnh mẽ quyền dân chủ của nhân dân”.

Nội dung buổi tọa đàm nhằm xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về xuất nhập cảnh trên các mặt lĩnh vực như: cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam; tình hình vi phạm pháp luật của người Việt Nam ở nước ngoài và vấn đề hợp tác với nước ngoài trong việc nhận trở lại công dân; công tác phát hiện, đấu tranh, xử lý các đối tượng sử dụng hộ chiếu, giấy tờ giả xuất cảnh Việt Nam tại cửa khẩu và công tác quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục xuất cảnh, …

Việc tổ chức buổi tọa đàm hưởng ứng Ngày Pháp luật là dịp để mọi cán bộ, chiến sĩ Cục Quản lý xuất nhập cảnh nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, gương mẫu chấp hành Hiến pháp, pháp luật; thông qua công tác của mình, tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật, tự giác chấp hành pháp luật nói chung, pháp luật về an ninh quốc gia, trong đó có pháp luật về xuất, nhập cảnh nói riêng, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Cục Quản lý xuất nhập cảnh là tấm gương chấp hành pháp luật.

Hoàng Anh – Minh Toàn