Tin tức XNC quốc tế

Chính phủ Vương quốc Anh triển khai quy định nhập cảnh mới phòng chống dịch bệnh Covid-19

Trước tình trạng lây nhiễm của dịch bệnh Covid-19 tại Vương quốc Anh đang giảm và số ca mắc bệnh từ nước ngoài vào chiếm tỷ lệ cao, ngày 21/5/2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Anh đã thông báo quy định mới về nhập cảnh tại biên giới Vương quốc Anh.

Kể từ ngày 08/06/2020, tất cả người nhập cảnh vào Vương quốc Anh bao gồm cả người nước ngoài và công dân Anh (trừ một số trường hợp đặc biệt) phải áp dụng biện pháp tự cách ly 14 ngày bắt buộc. Người nhập cảnh phải khai tờ khai trực tuyến trước khi nhập cảnh bao gồm thông tin nhập cảnh, thông tin liên lạc và địa chỉ tự cách ly. Ngoài ra, người nhập cảnh được yêu cầu tải và sử dụng ứng dụng Giám sát cách ly (NHS) của Hệ thống Y tế quốc gia khi ứng dụng này hoạt động.

Một số trường hợp được miễn áp dụng quy định này bao gồm những cá nhân đáp ứng các nghĩa vụ quốc tế của Vương quốc Anh, thực hiện việc bảo đảm nguồn an ninh cung ứng vào Vương quốc Anh nhằm hỗ trợ an ninh quốc gia hoặc cơ sở hạ tầng trọng điểm, đảm bảo việc cung cấp hàng hóa và thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19. Cụ thể gồm các trường hợp nhân viên vận chuyển đường bộ, nhân viên vận chuyển hàng hóa nhu yếu phẩm và các chuyên gia y tế.

Chính phủ Vương quốc Anh sẽ tiếp tục theo dõi tình hình phát triển của đại dịch và sẽ rà soát các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 định kỳ 03 tuần/lần; thường xuyên cập nhật, thông báo các biện pháp được áp dụng.

Thu Thủy - Tuyên truyền