Tin tức XNC Việt Nam

PHÁT HUY DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN

     Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về việc tăng cường dân chủ ở cơ sở, thời gian qua việc thực hiện quy chế dân chủ được Cục Quản lý xuất nhập cảnh đẩy mạnh và phát huy hiệu quả, mang lại nhiều chuyển biến tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác chuyên môn.

     Đơn vị luôn xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác chỉ đạo, điều hành; nâng cao ý thức, trách nhiệm của đảng viên, cán bộ chiến sĩ về thực hiện dân chủ ở cơ sở; đồng thời, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức, tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; xây dựng văn hóa ứng xử của cán bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm túc quy trình, chế độ công tác, điều lệnh Công an nhân dân; kiên quyết phòng, chống các biểu hiện quan liêu, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng thực hiện dân chủ ở cơ sở trong đơn vị. Đặc biệt, Đảng ủy, lãnh đạo Cục đã quán triệt cán bộ chiến sĩ thực hiện nghiêm túc các quy định tại Thông tư số 19/2020/TT-BCA ngày 21/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh của Công an nhân dân.

Thông tư số 19/2020/TT-BCA về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh của Công an nhân dân

     Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trong công tác quản lý xuất nhập cảnh được Cục Quản lý xuất nhập cảnh thực hiện đầy đủ, công khai, minh bạch. Các văn bản quy phạm pháp luật về xuất nhập cảnh, các hướng dẫn về trình tự, thủ tục, lệ phí, số điện thoại đường dây nóng, hòm thư điện tử giải đáp thủ tục liên quan đến xuất nhập cảnh, hòm thư góp ý được niêm yết tại nơi làm thủ tục xuất nhập cảnh và được đăng tải công khai lên Cổng thông tin điện tử về xuất nhập cảnh Việt Nam để các tổ chức, cá nhân dễ dàng tiếp cận cũng như phát huy vai trò giám sát. Cùng với đó, việc giải đáp những thắc mắc, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân cũng được Đảng ủy, lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh quan tâm sát sao, bảo đảm giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật, củng cố niềm tin của Nhân dân.

     Bên cạnh việc phát huy dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã không ngừng chủ động thực hiện cải cách hành chính một cách toàn diện, sâu rộng và được đánh giá là một trong những đơn vị đi đầu của Bộ Công an. Năm 2021, theo đánh giá của Bộ Công an về mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với vịệc giải quyết thủ tục hành chính, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đạt 96,54%. Kết quả chỉ số cải cách hành chính trong Công an nhân dân năm 2021 của Cục Quản lý xuất nhập cảnh là loại Tốt, đứng thứ ba trong khối các đơn vị thuộc Bộ có chức năng giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

     Công tác cải cách hành chính còn được thể hiện bằng việc cải cách các thể chế. Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã chủ động nghiên cứu, đề xuất và tham mưu cho Đảng, Nhà nước và Bộ Công an ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về xuất nhập cảnh. Đặc biệt, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV (tháng 11/2019) đã thông qua hai luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020: Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (Luật số 49/2019/QH14) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 51/2019/QH14). Những quy định mới trong Luật số 49 và Luật số 51 đã tạo điều kiện thuận lợi cho công dân đến làm thủ tục, tạo sự thông thoáng cho hoạt động xuất nhập cảnh của người nước ngoài.

Luật số 51/2019/QH14 và Luật số 49/2019/QH14

     Thời gian qua, trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã đề xuất cấp có thẩm quyền các biện pháp, chủ trương, chính sách để hỗ trợ, tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức, cá nhân như: Tạo điều kiện trong việc giải quyết thủ tục cấp giấy tờ cư trú cho người nước ngoài; tiếp tục áp dụng tự động gia hạn tạm trú cho người nước ngoài bị mắt kẹt tại Việt Nam do ảnh hưởng của dịch Covid-19 chưa thể xuất cảnh; tạo điều kiện cho cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam có thể trực tiếp bảo lãnh cho công dân của họ; tham mưu lãnh đạo Bộ Công an, Chính phủ về chủ trương tổ chức các chuyến bay giải cứu công dân Việt Nam ở nước ngoài.

     Xác định ứng dụng khoa học công nghệ là vấn đề then chốt trong công tác cải cách hành chính, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã chủ động từng bước tin học hóa nhiều khâu trong công tác quản lý xuất nhập cảnh. Cụ thể, lực lượng quản lý xuất nhập cảnh đã và đang triển khai các ứng dụng khoa học công nghệ nổi bật như: Nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam; triển khai hệ thống tiếp nhận, xử lý tờ khai điện tử xin cấp hộ chiếu cho công dân Việt Nam qua Internet; sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam… Đặc biệt, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đang tích cực hoàn thành các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4 tích hợp lên Cổng dịch vụ công của Bộ Công an, kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia theo Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Chủ trương ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý xuất nhập cảnh là hoàn toàn đúng đắn và đã đem lại những kết quả tích cực đặc biệt trong bối cảnh khoa học công nghệ đang phát triển nhanh chóng như hiện nay.

     Hiện nay, Việt Nam đang tiếp tục đẩy mạnh tiến trình hội nhập quốc tế, vì vậy lực lượng quản lý xuất nhập cảnh cần phải không ngừng đổi mới biện pháp công tác, tích cực và chủ động nghiên cứu cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý xuất nhập cảnh. Trong đó, phát huy quy chế dân chủ là một trong những yêu cầu không thể thiếu trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng lực lượng quản lý xuất nhập cảnh trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đuợc giao./.

Tuyên truyền