Tin tức XNC Việt Nam

PHÒNG QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH CÔNG AN TỈNH SƠN LA: TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI VỀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC XUẤT NHẬP CẢNH

     Ngày 25/9, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị đối thoại về giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh trên địa bàn tỉnh Sơn La.

     Tại buổi đối thoại, các đại biểu đã được nghe báo cáo đánh giá tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh trên địa bàn; được phổ biến những nội dung Thông tư số 53/2016/TT-BCA ngày 28/12/2016 của Bộ Công an quy định cách thức khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam. Lãnh đạo Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Sơn La đã đối thoại, giải đáp những khó khăn, vướng mắc về thủ tục xuất nhập cảnh, đặc biệt là thủ tục cấp thị thực, gia hạn tạm trú, tiếp nhận thông tin khai báo tạm trú của người nước ngoài ở các cơ sở lưu trú; các tổ chức, cá nhân, công ty, doanh nghiệp và các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, chấp hành quy định, điều kiện về an ninh trật tự trong quá trình hoạt động.

     Việc tổ chức đối thoại trực tiếp đã góp phần xây dựng môi trường thân thiện giữa cơ quan quản lý Nhà nước với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trong công tác giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực xuất nhập cảnh.

Minh Phượng - Phòng Quản lý XNC Công an tỉnh Sơn La