Tin tức XNC quốc tế

Tạm dừng thực hiện Thỏa thuận chương trình làm việc trong kỳ nghỉ giữa Chính phủ Việt Nam và New Zealand

Thỏa thuận chương trình làm việc trong kỳ nghỉ ký kết giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ New Zealand, theo đó mỗi năm Chính phủ New Zealand sẽ cấp tối đa 100 thị thực cho công dân Việt Nam đáp ứng một số yêu cầu và có ý định chủ yếu là đi nghỉ tại New Zealand nhưng tìm được việc làm và học tập một cách ngẫu nhiên chứ không phải là lý do chủ yếu của chuyến đi, có hiệu lực từ ngày 31/07/2012. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Chính phủ New Zealand quyết định tạm dừng Thỏa thuận trên từ ngày 13/04/2021 để đảm bảo y tế cộng đồng và trật tự xã hội. Việc tạm dừng là biện pháp không mang tính phân biệt đối xử và chỉ mang tính tạm thời để ứng phó với tình hình dịch Covid-19.

Trong thời gian tạm dừng Thỏa thuận, công dân Việt Nam hiện đang lưu trú ngoài lãnh thổ New Zealand sẽ không thể xin thị thực theo chương trình làm việc trong kỳ nghỉ (WHA visa). Công dân Việt Nam hiện đang lưu trú ngoài lãnh thổ New Zealand đã nộp hồ sơ xin thị thực nhưng chưa nhận được thị thực thì sẽ được hoàn trả lệ phí. Đối với công dân Việt Nam đang lưu trú ngoài lãnh thổ New Zealand đã được cấp thị thực nhưng chưa thể đi tới New Zealand sẽ được cân nhắc các phương án giải quyết. Công dân Việt Nam hiện đang lưu trú tại New Zealand có thể xin các loại thị thực khác.

Chính phủ New Zealand cam kết sẽ bãi bỏ việc tạm dừng ngay khi có thể và sẽ cập nhật thông tin, có thông báo chính thức ngay khi bãi bỏ việc tạm dừng thực hiện Thỏa thuận.

Thu Hà