Tin tức XNC Việt Nam

Tập huấn triển khai dịch vụ công cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử ở trong nước mức độ 4

Ngày 26/5/2022, tại Hà Nội, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai dịch vụ công cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử ở trong nước mức độ 4 theo hình thức trực tuyến.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì buổi tập huấn; tham dự tập huấn gồm có các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Văn phòng Bộ Công an, Cục Viễn thông và Cơ yếu và kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu Công an các địa phương.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh tổ chức Tập huấn triển khai dịch vụ công cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử ở trong nước mức độ 4

 

Một trong những mục tiêu quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai dịch vụ công trực tuyến vào việc giải quyết thủ tục hành chính, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Công an các đơn vị, địa phương. Thực hiện Đề án của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06) và Quyết định số 10695/QĐ-BCA ngày 25/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công của Bộ Công an năm 2022, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an triển khai thực hiện các phần việc được phân công đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu và tiến độ đặt ra. 

Từ tháng 01/2022, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã tích hợp, triển khai cung cấp 04 dịch vụ công mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của Bộ Công an: (1) khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua trang thông tin điện tử thực hiện tại Công an cấp tỉnh; (2) Cấp thị thực điện tử theo đề nghị của cơ quan, tổ chức thực hiện tại Cục; (3) Cấp thị thực điện tử theo đề nghị của người nước ngoài thực hiện tại Cục; (4) Kiểm tra xét duyệt nhân sự, cấp phép nhập cảnh cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam qua giao dịch điện tử tại Cổng thông tin điện tử về xuất nhập cảnh thực hiện tại Cục. 02 dịch vụ công đang trong quá trình kiểm thử: (1) Đăng ký tài khoản điện tử thực hiện tại Cục; (2) Huỷ tài khoản điện tử trong trường hợp cơ quan, tổ chức có tài khoản đề nghị bằng văn bản thực hiện tại Cục.

Từ ngày 15-30/5/2022, thực hiện thí điểm cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử ở trong nước tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Thành phố Hà Nội; từ 01/6/2022, sẽ thực hiện trên phạm vi toàn quốc.

Đây là thủ tục thuộc nhóm các thủ tục dịch vụ công thiết yếu liên quan trực tiếp đến người dân, có ý nghĩa vô cùng quan trọng được xác định cụ thể trong Đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ; được lãnh đạo Bộ Công an đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt. Trong thời gian tập huấn, Công an các địa phương và các đơn vị có liên quan được truyền đạt các nội dung cụ thể về công tác đăng ký, quản lý, sử dụng bút ký điện tử; việc tiếp nhận hồ sơ, phát hành biên lai điện tử; kỹ năng hướng dẫn công dân sử dụng chức năng đăng ký hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu, thanh toán lệ phí trực tuyến; việc xử lý hồ sơ trực tuyến trên hệ thống phần mềm nội bộ. Bên cạnh những thuận lợi, việc triển khai thí điểm dịch vụ công cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử còn gặp một số hạn chế, khó khăn; Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã đưa ra những giải pháp nhằm khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh phát biểu
chỉ đạo tại buổi Tập huấn

Đồng chí Đại tá Nguyễn Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ cán bộ trực tiếp đảm nhiệm công tác triển khai dịch vụ cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử, không ngừng nâng cấp dịch vụ. Trong quá trình thực hiện, tổ công tác tiếp tục đánh giá kết quả để hoàn thiện theo đúng tiến độ đề ra đồng thời có văn bản hướng dẫn cụ thể, giải quyết kịp thời mọi vướng mắc cho các đơn vị quản lý xuất nhập cảnh Công an các địa phương để hoàn thiện hạ tầng, thực hiện thống nhất trên toàn quốc từ 01/6/2022.

Công an các địa phương và các đơn vị có liên quan tham gia trao đổi, đóng góp ý kiến tại buổi Tập huấn

Việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác cấp đổi hộ chiếu đem lại hiệu quả cao trong công tác quản lý xuất nhập cảnh cũng như đem lại sự thuận tiện cho Nhân dân; tạo sự đồng lòng, ủng hộ của người dân, doanh nghiệp cùng chung tay với lực lượng Công an nhân dân, Chính phủ trong lĩnh vực chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử; xây dựng hình ảnh đẹp về lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh nói riêng.

Hoàng Anh - Tuyên truyền