Tin tức XNC Việt Nam

THÔNG BÁO

LỊCH NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG NĂM 2021

Cục Quản lý xuất nhập cảnh thông báo không tiếp khách làm thủ tục xuất nhập cảnh ngày 21/4/2021.

Xin trân trọng thông báo!

CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH