Tin tức XNC Việt Nam

THÔNG BÁO KHÔI PHỤC CHÍNH SÁCH NHẬP XUẤT CẢNH CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Căn cứ chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh do Văn phòng Chính phủ truyền đạt tại công văn số 1606/VPCP-QHQT, ngày 15/3/2022, Cục Quản lý xuất nhập cảnh trân trọng thông báo:

Từ ngày 15/3/2022, việc giải quyết cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập xuất cảnh Việt Nam được thực hiện theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành (như trước khi áp dụng các biện pháp hạn chế nhằm phòng, chống dịch Covid).

Việc phòng, chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh thực hiện theo văn bản số 1265/BYT-DP ngày 15/3/2022 của Bộ Y tế.