• NOTICE
  26 tháng 08 năm 2023
  HOLIDAYS ON NATIONAL DAY, SEPTEMBER 2ND, 2023 Please be advised that Vietnam Immigration Department will not be engaging in immigration procedures on the occasion of the National Day, from Friday,...
  Read more
 • NOTICE
  01 tháng 08 năm 2023
  AUGUST 19TH HOLIDAY Please be advised that the Vietnam Immigration Department will be closed from Saturday, August 19th 2023 to Monday, August 21th 2023.  We will not be engaging in immigration...
  Read more
 • NOTICE
  26 tháng 04 năm 2023
  HOLIDAY ON HUNG KINGS’ COMMEMORATION DAY, NATIONAL REUNIFICATION DAY AND INTERNATIONAL WORKERS’ DAY Please be advised that Vietnam Immigration Department will not be engaging in immigration...
  Read more
 • ĐỀ XUẤT MỞ RỘNG ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG, TĂNG GIÁ TRỊ, THỜI HẠN CỦA THỊ THỰC ĐIỆN TỬ
  29 tháng 03 năm 2023
  Từ ngày 17/3/2023, Bộ Công an bắt đầu thu thập lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Một...
  Read more
 • NOTICE
  19 tháng 01 năm 2023
  HOLIDAYS ON LUNAR NEW YEAR 2023 Please be advised that the Vietnam Immigration Department will not be engaging in immigration procedures on the occasion of Lunar New Year 2023 from January 20th, 2023...
  Read more

Pages