• NOTICE
  26 tháng 04 năm 2023
  HOLIDAY ON HUNG KINGS’ COMMEMORATION DAY, NATIONAL REUNIFICATION DAY AND INTERNATIONAL WORKERS’ DAY Please be advised that Vietnam Immigration Department will not be engaging in immigration...
  Read more
 • ĐỀ XUẤT MỞ RỘNG ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG, TĂNG GIÁ TRỊ, THỜI HẠN CỦA THỊ THỰC ĐIỆN TỬ
  29 tháng 03 năm 2023
  Từ ngày 17/3/2023, Bộ Công an bắt đầu thu thập lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Một...
  Read more
 • NOTICE
  19 tháng 01 năm 2023
  HOLIDAYS ON LUNAR NEW YEAR 2023 Please be advised that the Vietnam Immigration Department will not be engaging in immigration procedures on the occasion of Lunar New Year 2023 from January 20th, 2023...
  Read more
 • NOTICE
  23 tháng 12 năm 2022
     HOLIDAY ON NEW  YEAR 2023 Please be advised that the Vietnam Immigration Department will not be engaging in immigration procedures on the occasion of the New Year 2023 on Monday of January 2nd,...
  Read more
 • PUBLIC HOLIDAY NOTICE
  31 tháng 08 năm 2022
       Please be advised that Vietnam Immigration Department will be closed from Thursday, September 1st, 2022 to Friday, September 2nd, 2022. We will not be engaging in immigration procedures on the...
  Read more