• CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH, CỤC AN NINH VẬN TẢI HOA KỲ TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC THÚC...
  13 tháng 06 năm 2024
  Sáng ngày 07/6/2024, tại TP. Hồ Chí Minh, đồng chí Thiếu tướng Lê Hồng Thái, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã tiếp và làm việc với Giám đốc Cục An ninh vận tải Hoa Kỳ. Đồng chí Thiếu...
  Xem thêm
 • Tăng cường hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ trong...
  11 tháng 06 năm 2024
  Ngày 5/6/2024, đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an (nay là Bộ trưởng Bộ Công an) đã tiếp và làm việc với ông David Pekoske, Giám đốc Cơ quan An ninh vận tải, Bộ An ninh nội...
  Xem thêm
 • MIỄN THỊ THỰC CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM MANG HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG KHI ĐẾN CA-DĂC-XTAN
  30 tháng 05 năm 2024
  Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ca-dăc-xtan về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông (ký ngày 21/8/2023) có hiệu lực từ ngày 25/5...
  Xem thêm
 • Cục Quản lý xuất nhập cảnh tiếp Giám đốc vùng và Tham tán Công sứ Bộ Nội vụ Úc
  24 tháng 05 năm 2024
  Ngày 17/05/2024, tại Hà Nội, Đại tá Vũ Văn Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã tiếp bà Jodie Bjerregard, Giám đốc vùng và Tham tán Công sứ Bộ Nội vụ Úc. Tại cuộc gặp, bà Jodie...
  Xem thêm
 • GS, TS. HOÀNG CHÍ BẢO QUÁN TRIỆT CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO...
  24 tháng 05 năm 2024
  Sáng ngày 21/5/2024, tại Hà Nội, Cục Quản lý xuất nhập cảnh tổ chức Hội nghị chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh...
  Xem thêm

Trang