• Tự động gia hạn tạm trú cho người nước ngoài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
  04 tháng 08 năm 2021
  Người nước ngoài nhập cảnh theo diện miễn thị thực, nhập cảnh bằng thị thực điện tử hoặc thị thực du lịch từ ngày 01/3/2020 đến nay tiếp tục được “tự động gia hạn tạm trú” đến hết ngày 31/8/2021, có...
  Xem thêm
 • UỶ BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ...
  19 tháng 07 năm 2021
       Kể từ khi thành lập Đảng bộ và kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2018 – 2020, UBKT Đảng ủy Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã tích cực, chủ động tham mưu, giúp Đảng ủy,...
  Xem thêm
 • Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, vì nhân dân phục vụ
  13 tháng 07 năm 2021
       Trong những năm qua, để xây dựng lực lượng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế (CHKQT) Đà Nẵng ngày càng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, đồng thời xây dựng người chiến sỹ Công...
  Xem thêm
 • Sinh hoạt chính trị “Tự hào người chiến sỹ An ninh nhân dân Việt Nam”
  09 tháng 07 năm 2021
          Ngày 9/7/2021, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã tổ chức buổi sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự hào người chiến sỹ An ninh nhân dân Việt Nam” chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng...
  Xem thêm
 • HỖ TRỢ, TẠO ĐIỀU KIỆN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH...
  09 tháng 07 năm 2021
  Dịch Covid-19 diễn ra từ đầu năm 2020 đến nay đã tác động mạnh đến hầu hết các mặt của kinh tế - xã hội, trong đó, lượng người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam giảm đáng kể (năm 2020 giảm 75% so với năm...
  Xem thêm

Trang