STT Ký hiệu văn bản Kiểu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 Thông tư 31/2015/TT-BCA ngày 06/7/2015 của Bộ Công an Thông tư 06/7/2015

Hướng dẫn một số nội dung về cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, cấp giấy phép xuất nhập cảnh, giải quyết thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

download
2 Nghị định số 64/2015/NĐ-CP của Chính phủ Nghị định 06/8/2015

Quy định cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

download
3 Thông tư số 04/2015/TT-BCA, ngày 05/01/2015 của Bộ Công an Thông tư 05/01/2015

Quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

download