STT Ký hiệu văn bản Kiểu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 Thông tư 73 Thông tư 29/06/2021

Thông tư 73  về mẫu giấy tờ xuất nhập cảnh của công dân

download
2 Nghị định 77/2020/NĐ-CP Nghị định 01/07/2020

Quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động

download
3 Nghị định 76/2020/NĐ-CP Nghị định 01/07/2020

Quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành

download
4 Thông tư 19 /2020/TT-BCA Thông tư 21/02/2020

Quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh của Công an nhân dân

download
5 Nghị quyết số 30/2016/QH14 Khác 22/11/2016

Nghị quyết về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

download