STT Ký hiệu văn bản Kiểu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 Nghị quyết số 30/2016/QH14 Khác 22/11/2016

Nghị quyết về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

download
2 Quyết định 705/QĐ-BCA ngày 13/3/2017 của Bộ Công an Khác 13/3/2017

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

download
3 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam Khác 16/6/2014

Được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

 

download
4 Giấy trình báo mất thẻ ABTC (mẫu X09) Khác 30/01/2013

Giấy trình báo mất thẻ ABTC (mẫu X09)

download
5 Quyết định 1655/QĐ-BCA-A61 của Bộ trưởng Bộ Công an Khác 09/5/2016

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế và thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

download