STT Ký hiệu văn bản Kiểu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 Nghị định 77/2020/NĐ-CP Nghị định 01/07/2020

Quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động

download
2 Nghị định 76/2020/NĐ-CP Nghị định 01/07/2020

Quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành

download
3 Thông tư 19 /2020/TT-BCA Thông tư 21/02/2020

Quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh của Công an nhân dân

download
4 Nghị quyết số 30/2016/QH14 Khác 22/11/2016

Nghị quyết về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

download
5 Quyết định 705/QĐ-BCA ngày 13/3/2017 của Bộ Công an Khác 13/3/2017

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

download