STT Ký hiệu văn bản Kiểu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 Thông tư 22/2023/TT-BCA Thông tư 30/06/2023

Sửa đổi, bổ sung một số mẫu giấy tờ ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 57/2020/TT-BCA ngày 10 tháng 06 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an

download
2 Nghị Quyết 128/NQ-CP Khác 14/08/2023

về việc sửa đổi Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 15 tháng 03 năm 2022 của Chính phủ về việc miễn thị thực cho công dân các nước: Cộng hòa liên bang Đức, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa I-ta-li-a, Vương quốc Tây Ban Nha, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, Liên bang Nga, Nhật Bản, Đại Hàn Dân Quốc, Vương quốc Đan Mạch, Vương quốc Thụy Điển, Vương quốc Na-uy, Cộng hòa Phần Lan và Cộng hòa Bê-la-rút

download
3 Nghị Quyết 127/NQ-CP Khác 14/08/2023

Về việc áp dụng cấp thị thực điện tử cho công dân các nước, vùng lãnh thổ; các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử

download
4 Danh mục TTHC Quyết định 5568/QĐ-BCA Khác 15/08/2023

Danh mục TTHC Quyết định 5568/QĐ-BCA

download
5 Quyết định 5568/QĐ-BCA Khác 15/08/2023

Quyết định 5568/QĐ-BCA

download

Trang