STT Ký hiệu văn bản Kiểu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 GIẤY TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ HẸN TRẢ KẾT QUẢ Khác 22/10/2021

GIẤY TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ HẸN TRẢ KẾT QUẢ

download
2 PHIẾU YÊU CẦU BỔ SUNG, HOÀN THIỆN HỒ SƠ Khác 22/10/2021

PHIẾU YÊU CẦU BỔ SUNG, HOÀN THIỆN HỒ SƠ

download
3 PHIẾU TỪ CHỐI GIẢI QUYẾT HỒ SƠ Khác 22/10/2021

PHIẾU TỪ CHỐI GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

download
4 PHIẾU XIN LỖI VÀ HẸN LẠI NGÀY TRẢ KẾT QUẢ Khác 22/10/2021

PHIẾU XIN LỖI VÀ HẸN LẠI NGÀY TRẢ KẾT QUẢ

download
5 QUYẾT ĐỊNH Khác 27/10/2020

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, được thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

download