STT Ký hiệu văn bản Kiểu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 Thông tư số 31 quy định về mẫu hộ chiếu Thông tư 20/07/2023

Quy định về mẫu hộ chiếu, mẫu giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan

download
2 11. Mẫu VB03 thông báo về việc giải quyết đơn trình báo mất hộ chiếu Thông tư 20/07/2023

11. Mẫu VB03 thông báo về việc giải quyết đơn trình báo mất hộ chiếu

download
3 10. Mẫu VB02 đề nghị xác minh để cấp hộ chiếu Thông tư 20/07/2023

10. Mẫu VB02 đề nghị xác minh để cấp hộ chiếu

download
4 9. Mẫu VB01 thông báo về mất HCPT Thông tư 20/07/2023

9. Mẫu VB01 thông báo về mất HCPT

download
5 8. Mẫu TK06 đơn trình bày vv chưa nhận hộ chiếu TK06 Thông tư 20/07/2023

8. Mẫu TK06 đơn trình bày vv chưa nhận hộ chiếu TK06

download

Trang