Tin tức XNC Việt Nam

Đảng uỷ Cục Quản lý xuất nhập cảnh: Gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành kiểm tra Đảng

Ngày 12/10, Đảng uỷ Cục Quản lý xuất nhập cảnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2023). Đồng chí Đại tá Nguyễn Bá Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Cục trưởng chủ trì buổi lễ. Tham dự lễ gặp mặt có Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ CATW, Phó Thủ trưởng Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra CATW, đại diện lãnh đạo, cán bộ phòng chức năng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATW, các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Cục, nguyên thành viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Cục; bí thư, phó bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

Đại tá Nguyễn Bá Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ chủ trì buổi lễ, ôn lại truyền thống vẻ vang 75 năm Ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng và phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 75 năm Ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng. Ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng ta đã nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát đối với việc đảm bảo cho mục tiêu, lý tưởng, cương lĩnh, chiến lược, đường lối, chính sách, các Nghị quyết của Đảng; tăng cường việc giữ gìn kỷ luật, sự đoàn kết trong Đảng. Xác định rõ vai trò, vị trí của kiểm tra, giám sát trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân, với phương châm “Chủ động, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh”, những năm qua Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cục và đội ngũ cán bộ kiểm tra qua các thời kỳ luôn đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, vượt qua khó khăn, thử thách, gương mẫu giữ gìn phẩm chất, đạo đức của người đảng viên, thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tham mưu đảng ủy, lãnh đạo đơn vị và chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp dưới thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, giúp các cấp ủy đánh giá đúng việc chấp hành của tổ chức Đảng cấp dưới và cán bộ, đảng viên.

Đảng ủy, lãnh đạo Cục tặng hoa chúc mừng Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Bá Tuấn - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phát biểu, ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu uỷ ban kiểm tra các cấp, các đảng ủy, chi bộ cơ sở trực thuộc tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Uỷ ban kiểm tra các cấp chủ động tham mưu cấp uỷ thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra giám sát, trong đó chú trọng kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, chấp hành quy chế làm việc, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Định kỳ tổ chức tập huấn, kiện toàn đội ngũ cán bộ uỷ ban kiểm tra các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo Đề án số 12-ĐA/ĐUCA ngày 05/12/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Công an Trung ương, Phó Thủ trưởng Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Công an Trung ương phát biểu chúc mừng

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Công an Trung ương, Phó Thủ trưởng Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Công an Trung ương nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích của các thế hệ làm công tác kiểm tra trong Đảng bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Công an Trung ương nhấn mạnh: cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh cần tiếp tục phát huy truyền thống và những kết quả đã đạt được, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng, nâng cao trách nhiệm và tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Ủy ban kiểm tra chủ động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác hướng dẫn của ủy ban kiểm tra cấp trên với cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp dưới; làm tốt công tác nắm tình hình trên các lĩnh vực công tác, nhất là lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm, tiêu cực, kịp thời tham mưu tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các sai phạm.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Đảng ủy, lãnh đạo Cục tặng hoa chúc mừng các đồng chí nguyên là cán bộ kiểm tra đã nghỉ hưu.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt

Bùi Bình