Tin tức XNC Việt Nam

CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆNH CAND DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023

    Thực hiện Thông tư số 09/2021/TT-BCA, ngày 20/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về kiểm tra điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND, Điện số 141, 145 của Cục Công tác đảng và công tác chính trị về tăng cường công tác kiểm tra điều lệnh Công an nhân dân (CAND) dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, sáng ngày 19/01/2023, Tổ Kiểm tra điều lệnh Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã thực hiện công tác kiểm tra điều lệnh CAND tại trụ sở đơn vị tại Hà Nội và CACK Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

     Nội dung kiểm tra điều lệnh CAND bao gồm kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện chức trách nhiệm vụ, quy trình, quy chế công tác, chế độ trực ban, trực chỉ huy; công tác quản lý và bảo quản vũ khí, công cụ hỗ trợ; phòng chống cháy nổ; quy định không uống rượu, bia, chất có cồn trong giờ làm việc, giờ trực; tư thế lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử của cán bộ chiến sỹ. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành giờ giấc làm việc, thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng tại cổng trụ sở cơ quan, đơn vị.

     Qua đợt kiểm tra cho thấy, cán bộ chiến sỹ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo quân số thường trực, chấp hành nghiêm điều lệnh, giữ gìn tư thế, lễ tiết tác phong chuẩn mực người chiến sỹ CAND; Tổ kiểm tra điều lệnh cũng đã nhắc nhở, chấn chỉnh, đôn đốc và động viên cán bộ chiến sỹ duy trì kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết và quy định của Bộ Công an, trong đó thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. 

     Trong thời gian tới, Tổ kiểm tra điều lệnh Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra điều lệnh CAND và xử lý nghiêm đối với những trường hợp sai phạm quy trình, quy chế công tác, có biểu hiện tiêu cực, vi phạm đạo đức, lối sống, tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử của cán bộ chiến sỹ. Để tiếp tục xây dựng lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh đẹp trong mắt người dân và bạn bè quốc tế, Cục Quản lý xuất nhập cảnh tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về “Tư thế, tác phong và văn hóa ứng xử của cán bộ chiến sỹ làm công tác kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu sân bay”; siết chặt kỷ luật, kỷ cương điều lệnh; đẩy mạnh cải cách hành chính; thường xuyên khảo sát, đưa ra giải pháp để nâng cao chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của hành khách đối với cán bộ chiến sỹ trong đơn vị./.

Phạm Thảo - Tuyên tuyền