Tin tức XNC Việt Nam

HỘI NGHỊ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA “VÌ AN NINH TỔ QUỐC” NĂM 2024

Ngày 29/3/2024, tại Hà Nội, Cục Quản lý xuất nhập cảnh - đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 khối các đơn vị trực thuộc Bộ đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024. Hoạt động này thể hiện sự quyết tâm và thống nhất cao của các đơn vị trong thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” do Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an phát động.

Các đơn vị trong Cụm gồm: Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Cụm trưởng; Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao; Cục Kỹ thuật nghiệp vụ và Cục Ngoại tuyến.

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh phát biểu tại Hội nghị

Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 ký kết và trao giao ước thi đua
“Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024.

Để thực hiện tốt các nội dung, mục tiêu của phong trào thi đua, các đơn vị trong Cụm thống nhất sẽ chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024 với tinh thần chủ động, quyết liệt, sáng tạo, hướng về cơ sở; gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác năm 2024 và tình hình thực tế, nhiệm vụ chính trị của các đơn vị. Tiến tới hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về giao chỉ tiêu công tác năm 2024 cho các đơn vị; gắn với các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương phát động, các phong trào thi đua ngắn ngày.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 118 của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên CBCS gương mẫu, xung kích đi đầu trong công tác, chiến đấu, học tập và rèn luyện; chấp hành nghiêm túc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết của Ngành và điều lệnh CAND. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật, chủ động phát hiện các sai phạm và xử lý nghiêm, làm trong sạch nội bộ.

Chủ động tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an triển khai các mặt công tác, đảm bảo phục vụ tốt yêu cầu công tác chỉ huy, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Nhà nước; đảm bảo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trong mọi tình huống...

Nội dung thi đua tiếp tục gắn với việc đẩy mạnh thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.... Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trọng tâm là nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng dân.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 kêu gọi cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước./.

Phạm Thảo - Tuyên truyền