Hướng dẫn thủ tục dành cho người nước ngoài và người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HỦY TÀI KHOẢN ĐIỆN TỬ TRONG TRƯỜNG HỢP, TỔ CHỨC CÒ TÀI KHOẢN ĐỀ NGHỊ BẰNG VĂN BẢN

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2:

1. Cơ quan, tổ chức tại Việt Nam trực tiếp nộp hoặc gửi hồ sơ đến một trong ba trụ sở làm việc của Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an:

a) 44-46 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.

b) 254 Nguyễn Trãi, Q.1, TP Hồ Chí Minh.

c) 7 Trần Quý Cáp, TP Đà Nẵng.

+ Trường hợp trực tiếp nộp hồ sơ:

Cán bộ, nhân viên của cơ quan, tổ chức nộp văn bản đề nghị hủy tài khoản điện tử tại một trong ba trụ sở làm việc của Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

Cán bộ quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

* Nếu nội dung văn bản đề nghị hủy tài khoản điện tử ghi đầy đủ thì tiếp nhận, in giấy biên nhận trao cho người nộp.

* Nếu nội dung văn bản đề nghị hủy tài khoản điện tử chưa ghi đầy đủ thì đề nghị cơ quan, tổ chức bổ sung.

+ Trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện:

Cán bộ quản lý xuất nhập cảnh được phân công xử lý hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền:

* Nếu nội dung văn bản đề nghị hủy tài khoản điện tử chưa ghi đầy đủ thì có văn bản đề nghị cơ quan, tổ chức bổ sung;

* Nếu nội dung văn bản đề nghị hủy tài khoản điện tử ghi đầy đủ thì xem xét, có văn bản trả lời cơ quan, tổ chức.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày Tết, ngày lễ và ngày thứ 7, chủ nhật).

Bước 3: Nhận kết quả

Cơ quan, tổ chức trực tiếp nhận văn bản trả lời của Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc nhận qua đường bưu điện.

Thời gian nhận kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày Tết, ngày lễ và ngày thứ 7, chủ nhật).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp hồ sơ và nhận văn bản trả lời tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc gửi hồ sơ và nhận văn bản trả lời qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ: 01 văn bản đề nghị hủy tài khoản điện tử.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

- Thời gian giải quyết: ngay sau khi nhận được văn bản đề nghị hủy tài khoản điện tử của cơ quan, tổ chức.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức đã được cấp tài khoản điện tử.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cục Quản lý xuất nhập cảnh có văn bản trả lời và hủy tài khoản điện tử theo Mẫu số 06 ban hành kèm theo Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25/01/2017 của Chính phủ.

- Lệ phí (nếu có): Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Cơ quan, tổ chức đã được cấp tài khoản điện tử.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16/6/2014;

+ Nghị quyết số 30/2016/QH14 ngày 22/11/2016 của Quốc hội khóa XIV về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam;

+ Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25/01/2017 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.