Hướng dẫn thủ tục dành cho người nước ngoài và người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG: ĐĂNG KÝ XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH QUA CỔNG KIỂM SOÁT TỰ ĐỘNG

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ

* Trường hợp trực tiếp nộp hồ sơ

- Người có nhu cầu đăng ký xuất cảnh, nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động trực tiếp nộp hồ sơ tại một trong hai trụ sở làm việc của Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an:

+ Số 44-46 đường Trần Phú, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

+ Số 333-335-337 đường Nguyễn Trãi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hoặc trực tiếp nộp hồ sơ tại các đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh nơi có cổng kiểm soát tự động thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an.

- Xuất trình hộ chiếu, giấy tờ xuất nhập cảnh để kiểm tra. Đối với công dân Việt Nam sử dụng hộ chiếu đến các nước không miễn thị thực nhập cảnh thì phải xuất trình thị thực hoặc giấy tờ xác nhận, chứng minh được nước đến cho nhập cảnh; đối với người nước ngoài xuất trình thẻ thường trú hoặc tạm trú.

- Cán bộ quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, lấy dấu vân tay theo quy định và thông báo kết quả ngay cho người đến nộp hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (trừ ngày Tết, ngày lễ). Riêng đối với các trường hợp nộp hồ sơ tại nơi có cổng kiểm soát tự động thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an thì được thực hiện 24/24 giờ.

* Trường hợp đăng ký qua cổng dịch vụ công Bộ Công an

Người có nhu cầu đăng ký xuất cảnh, nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động truy cập Cổng thông tin điện tử Bộ Công an tại địa chỉ http://bocongan.gov.vn , vào chuyên mục “Dịch vụ công”, lựa chọn lĩnh vực thủ tục hành chính “Quản lý xuất nhập cảnh”, chọn thủ tục đăng ký tương ứng và làm tiếp các bước:

+ Khai đầy đủ thông tin, đặt lịch hẹn ngày đến hoàn thiện thủ tục đăng ký tại điểm tiếp nhận hồ sơ trực tiếp;

+ In tờ khai;

+ Mang tờ khai và các giấy tờ cần thiết khác theo quy định đến hoàn thiện các thủ tục tại điểm tiếp nhận hồ sơ trực tiếp.

* Việc đăng ký chỉ thực hiện một lần; khi có sự thay đổi, bổ sung thông tin trong hộ chiếu, giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh Việt Nam hoặc thị thực, giấy tờ xác nhận, chứng minh được nước đến cho nhập cảnh thì phải khai bổ sung thông tin theo mẫu M01.

Bước 3: Nhận kết quả

Nhận thông báo ngay sau khi nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp không đủ điều kiện xuất cảnh, nhập cảnh qua cổng kiểm soát tự động thì có thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp hồ sơ hoặc đăng ký qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an trước khi đến nộp trực tiếp hồ sơ và trực tiếp nhận kết quả.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Tờ khai đăng ký, bổ sung thông tin xuất cảnh, nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động (công dân Việt Nam sử dụng mẫu M01; người nước ngoài sử dụng mẫu M02).

+ Ảnh chân dung 4cm x 6cm (đầu để trần, mắt nhìn thẳng, không đeo kính).

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

- Thời hạn giải quyết: Thông báo kết quả ngay sau khi nhận đủ hồ sơ của công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài có nhu cầu xuất cảnh, nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an (bao gồm các đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh trực thuộc có cổng kiểm soát tự động).

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Thông báo đồng ý hoặc không đồng ý (có văn bản nêu rõ lý do) về việc đăng ký xuất cảnh, nhập cảnh qua cổng kiểm soát tự động.

- Phí, lệ phí: không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký, bổ sung thông tin xuất cảnh, nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động (mẫu M01; M02) ban hành kèm theo Nghị định số 77/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài có nhu cầu xuất cảnh, nhập cảnh qua cổng kiểm soát tự động phải thực hiện thủ tục đăng ký xuất cảnh, nhập cảnh qua cổng kiểm soát tự động nếu thuộc các trường hợp sau:

+ Công dân Việt Nam sử dụng hộ chiếu có gắn chíp điện tử đến các nước không miễn thị thực nhập cảnh.

+ Công dân Việt Nam sử dụng hộ chiếu không gắn chíp điện tử.

+ Người nước ngoài có thẻ thường trú, thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

+ Nghị định số 77/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính phủ quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động.

+ Thông tư số 110/2020/TT-BCA ngày 16/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình thu thập vân tay của người đề nghị cấp hộ chiếu có gắn chip điện tử và người đăng ký xuất cảnh, nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động.