Tin tức XNC Việt Nam

MIỄN THỊ THỰC CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM MANG HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG KHI ĐẾN CA-DĂC-XTAN

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ca-dăc-xtan về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông (ký ngày 21/8/2023) có hiệu lực từ ngày 25/5/2024. 

Theo nội dung Hiệp định, công dân của một nước mang hộ chiếu phổ thông còn giá trị ít nhất 06 tháng được miễn thị thực khi nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú trên lãnh thổ của nước kia trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày nhập cảnh, với điều kiện tổng số ngày cư trú không vượt quá 90 ngày trong mỗi giai đoạn 180 ngày.

Ngoài ra, công dân của một nước có ý định cư trú trên 30 ngày tại nước kia phải có thị thực phù hợp.

Hiệp định miễn thị thực giữa Việt Nam và Ca-dăc-xtan là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ ngoại giao song phương giữa hai nước. Đây cũng là bước đi quan trọng nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi trong di chuyển và góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế, du lịch của hai nước.

Để cập nhật thông tin về Danh mục các hiệp định, thỏa thuận về miễn thị thực giữa Việt Nam và các nước, công dân có thể truy cập “Cổng thông tin điện tử về công tác lãnh sự”: www.lanhsuvietnam.gov.vn → “Visa Exemption to Vietnam”

Trần Thủy - Tuyên truyền