Tin tức XNC Việt Nam

Tự động gia hạn tạm trú cho người nước ngoài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

     Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an về việc tiếp tục thực hiện “tự động gia hạn tạm trú” cho người nước ngoài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 chưa thể xuất cảnh, Cục Quản lý xuất nhập cảnh thông báo:

     1. Người nước ngoài nhập cảnh theo diện miễn thị thực, nhập cảnh bằng thị thực điện tử hoặc thị thực du lịch từ ngày 01/3/2020 đến nay tiếp tục được “tự động gia hạn tạm trú” đến hết ngày 31/7/2020, có thể xuất cảnh trong thời gian trên mà không phải làm gia hạn tạm trú.

     2. Trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trước ngày 01/3/2020 nếu chứng minh được bị mắc kẹt do dịch Covid-19, được Cơ quan đại diện ngoại giao xác nhận bằng Công hàm (có bản dịch tiếng Việt) hoặc có văn bản xác nhận của cấp có thẩm quyền Việt Nam về việc bị cách ly, điều trị Covid-19 hoặc vì lý do bất khả kháng khác… cũng được xem xét áp dụng “tự động gia hạn tạm trú” đến hết ngày 31/7/2020  (phải xuất trình Công hàm hoặc văn bản xác nhận nêu trên khi xuất cảnh).

     3. Người nước ngoài trong thời gian được “tự động gia hạn tạm trú” phải khai báo tạm trú và khai báo y tế theo quy định.

     4. Người nước ngoài không thuộc trường hợp nêu trên hoặc có các vi phạm pháp luật khác, thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

T. Thành - Tuyên truyền

The Immigration Department of Ministry of Public Security of the Socialist Republic of Vietnam has the honour to advise the latter to support and facilitate foreigners stranded in Vietnam due to Covid-19 as follows:
1. To continue "automatic stay extention" for foreigners until July, 31st, 2020 (subjects and forms prescribed in paragraph 1 of the Diplomatic Note No 6345/QLXNC dated May, 19th, 2020 sent to Embassies/Consulate General). During the "automatic stay extension" period, foreigners are required to complete temporary residence and health status declaration.
2. The guidances in Diplomatic Note No 4226/XNC dated March, 30th, 2020 by Vietnam Immigration Department are still effective untill  July, 31st, 2020.
3. Those who are not subject to "automatic stay extention" or those who have breached the laws will be treated according to applicabble laws of Vietnam.