Tin tức XNC Việt Nam

THÔNG BÁO DỪNG VIỆC “TỰ ĐỘNG GIA HẠN TẠM TRÚ”

1. Từ tháng 01/2022, Việt Nam sẽ từng bước mở lại các chuyến bay quốc tế thường lệ nên được sự chấp thuận của cấp có thẩm quyền, Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ dừng việc “tự động gia hạn tạm trú” cho công dân nước ngoài kể từ ngày 15/01/2022.

2. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Cục Quản lý xuất nhập cảnh theo số điện thoại: 02439.387.320 hoặc email: foreigners@immigration.gov.vn.

CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH