STT Ký hiệu văn bản Kiểu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 Thông tư 19 /2020/TT-BCA Thông tư 21/02/2020

Quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh của Công an nhân dân

download
2 Nghị quyết số 30/2016/QH14 Khác 22/11/2016

Nghị quyết về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

download
3 Quyết định 705/QĐ-BCA ngày 13/3/2017 của Bộ Công an Khác 13/3/2017

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

download
4 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam Khác 16/6/2014

Được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

 

download
5 Giấy trình báo mất thẻ ABTC (mẫu X09) Khác 30/01/2013

Giấy trình báo mất thẻ ABTC (mẫu X09)

download