STT Ký hiệu văn bản Kiểu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 Thủ tục hành chính cấp Xã Khác 15/08/2023

Thủ tục hành chính cấp Xã

download
2 Thủ tục hành chính cấp Huyện Khác 15/08/2023

Thủ tục hành chính cấp Huyện

download
3 Thủ tục hành chính cấp Tỉnh Khác 15/08/2023

Thủ tục hành chính cấp Tỉnh

download
4 Thủ tục hành chính cấp Trung Ương Khác 15/08/2023

Thủ tục hành chính cấp Trung Ương

download
5 Thông tư 68/2022/TT-BCA Thông tư 31/12/2022

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 73/2021/TT-BCA NGÀY 29/6/2021 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN QUY ĐỊNH VỀ MẪU HỘ CHIẾU, GIẤY THÔNG HÀNH VÀ CÁC BIỂU MẪU LIÊN QUAN

download