• Hội nghị tập huấn triển khai Chương trình khai báo tạm trú của người nước ngoài...
    28 tháng 03 năm 2017
    Ngày 23/03/2017 tại Tp. Hồ Chí Minh, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Chương trình khai báo, tiếp nhận, quản lý và khai thác thông tin tạm trú của người nước ngoài...
    Xem thêm