Tin tức các hoạt động của cục

Hội nghị tập huấn triển khai Chương trình khai báo tạm trú của người nước ngoài trên nền Internet; Chương trình tiếp nhận, quản lý tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam ở trong nước

Ngày 23/03/2017 tại Tp. Hồ Chí Minh, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Chương trình khai báo, tiếp nhận, quản lý và khai thác thông tin tạm trú của người nước ngoài trên nền Internet; Chương trình tiếp nhận, quản lý tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam ở trong nước. Tham dự hội nghị có hơn 287 đại biểu đại diện cho các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Tổng cục An ninh, Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật và Công an 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…

          Đồng chí Trung tướng Vũ Thanh Bình, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị, quán triệt chủ trương của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục An ninh về công tác quản lý người nước ngoài trong tình hình mới, đặc biệt là công tác cải cách hành chính trên lĩnh vực xuất nhập cảnh. Các đại biểu dự Hội nghị đã được nghe các đồng chí lãnh đạo Cục và các Phòng chuyên đề thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh giới thiệu các quy định của Thông tư số 53/2016/TT-BCA ngày 28/12/2016 của Bộ Công an và Quyết định số 45/QĐ-A61-A72 ngày 10/01/2017 của Tổng cục An ninh (hướng dẫn về công tác tiếp nhận, quản lý, khai thác thông tin khai báo tạm trú của người nước ngoài trong CAND) và những cải cách hành chính trong công tác tiếp nhận, xử lý tờ khai điện tử đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam; được nghe tham luận về kết quả thực hiện thí điểm của Công an một số địa phương, hướng dẫn cách vận hành hệ thống kỹ thuật và giải đáp các thắc mắc liên quan đến triển khai 02 Chương trình này.

          Hội nghị tập huấn có ý nghĩa quan trọng đối với cán bộ làm công tác Quản lý xuất nhập cảnh trong cả nước và Công an các đơn vị liên quan từ Trung ương đến cấp cơ sở trong việc triển khai thực hiện các quy định pháp luật, ứng dụng khoa học công nghệ vào cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh (đơn giản hóa thủ tục, vừa tạo điều kiện cho người dân, người nước ngoài, vừa tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, phục vụ kịp thời các yêu cầu công tác của ngành Công an)./.