Tin tức XNC Việt Nam

CÔNG AN CỬA KHẨU CẢNG HKQT TÂN SƠN NHẤT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2024

Thực hiện Kế hoạch số 164-KH/ĐUA08, ngày 11/3/2024 của Đảng ủy Cục Quản lý xuất nhập cảnh về chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 trong Đảng bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, hướng tới kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), 71 năm Ngày truyền thống lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh (13/5), 49 năm ngày truyền thống Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất (3/5), ngày 02/5/2024, tại Tp. HCM, Đảng uỷ Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 đến toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị.

Đồng chí Thượng tá Phạm Vũ Hương Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an cửa khẩu
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc, chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Thượng tá Phạm Vũ Hương Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất quán triệt và đề nghị các Chi bộ trực thuộc và cán bộ, đảng viên nghiêm túc tiếp thu, nắm vững những vấn đề cốt lõi, quan trọng. Sau Hội nghị này, từng Chi bộ tiếp tục đưa nội dung Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 vào sinh hoạt thường xuyên trong cuộc họp chi bộ, đơn vị và cụ thể hóa, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc Chuyên đề năm 2024; trong đó xác định nội dung, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ chính trị sát với chức trách và nhiệm vụ được giao; Chỉ đạo tổ chức có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác của cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cam kết tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện năm 2024.

Đồng chí Trung tá Lê Hoàng Việt Lâm, giảng viên chính Khoa Lý luận chính trị và khoa học xã hội nhân văn, trường Đại học An ninh nhân dân trình bày báo cáo chuyên đề

Báo cáo chuyên đề tại Hội nghị, đồng chí Trung tá Lê Hoàng Việt Lâm, giảng viên chính Khoa Lý luận chính trị và khoa học xã hội nhân văn, trường Đại học An ninh nhân dân đã trực tiếp giới thiệu, trao đổi các nội dung cốt lõi Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” như: Nội dung, giá trị lý luận, thực tiễn và ý nghĩa sâu sắc bản Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; thành tựu và bài học kinh nghiệm qua 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Nội dung, giá trị lý luận, thực tiễn Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, nhất là điều dạy: “Đối với tự mình phải cần, kiệm, liêm, chính” để mỗi cán bộ, đảng viên “tự soi”, “tự sửa”, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng; 5 lời thề danh dự, 10 điều kỷ luật của CAND, Quy tắc ứng xử của cán bộ CAND; ý thức chấp hành điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương giữ gìn danh dự, nhân phẩm, liêm sỉ của người công an cách mạng, tinh thần kiên quyết bảo vệ lẽ phải, đấu tranh với cái ác và trách nhiệm trong thực hiện, tuyên truyền, bảo vệ chủ trương, đường lối, nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Toàn cảnh Hội nghị

Đây là một trong những nội dung quan trọng nhằm nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên Cục Quản lý xuất nhập cảnh nói chung và Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất nói riêng. Đồng thời đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, thực hiện thường xuyên, sâu rộng, có hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nâng cao kỷ cương, kỷ luật trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống./.

CACK CHKQT TSN - Tuyên truyền