Tin tức XNC Việt Nam

Cộng hoà Singapore thông báo về mẫu Giấy thông hành mới dành cho các công dân Singapore bị mất hộ chiếu và có nguyện vọng về nước

     Từ ngày 10/12/2020, Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội hoặc Tổng lãnh sự quán Singapore tại TP. HCM sẽ cấp Giấy thông hành (Document of Identity) dành cho các công dân Singapore bị mất hộ chiếu và có nguyện vọng về nước. Trên giấy này gồm có:

     1. 01 ảnh (theo cỡ in trong hộ chiếu) được in bằng kỹ thuật số trên giấy thông hành (Document of Identity) nếu xin cấp trực tuyến.

     2. 01 ảnh được dán bằng hồ trên Giấy thông hành (Document of Identity) nếu người xin Giấy thông hành trực tiếp đến Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội hoặc Tổng lãnh sự quán Singapore tại TP. HCM.

     3. Giấy thông hành (Document of Identity) sẽ được chứng thực bằng con dấu và chữ ký của người có thẩm quyền của Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội hoặc Tổng lãnh sự quán Singapore tại TP. HCM./.

/sites/default/files/Document%20of%20identity%20-%20Singapore.pdf

                                                                                      Thu Hà - Tuyên truyền