Tin tức XNC Việt Nam

CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ CẤP HỘ CHIẾU CHO BỆNH NHÂN CÓ NHU CẦU RA NƯỚC NGOÀI CHỮA BỆNH

     Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” của Bộ Công an; nhằm tăng trách nhiệm, tạo điều kiện, kịp thời hỗ trợ cho bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện có nhu cầu xuất cảnh ra nước ngoài chữa bệnh, ngày 09/5/2019, đồng chí Đại tá Lê Hồng Thái, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các bệnh viện Chợ Rẫy, Đại học Y dược, Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 và Viện Tim Tp. Hồ Chí Minh để triển khai chương trình hỗ trợ cấp hộ chiếu cho bệnh nhân có nhu cầu ra nước ngoài chữa bệnh.   

 

Đồng chí Đại tá Lê Hồng Thái, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì buổi làm việc

giữa Cục Quản lý xuất nhập cảnh với lãnh đạo các bệnh viện Chợ Rẫy, Đại học Y dược,

Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 và Viện Tim Tp. Hồ Chí Minh

     Chương trình sẽ được triển khai thực hiện từ ngày 13/5/2019 tại các bệnh viện nêu trên, khi có bệnh nhân tại các bệnh viện có nhu cầu ra nước ngoài chữa bệnh, Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ cử cán bộ trực tiếp phối hợp với bệnh viện hướng dẫn, ghi nhận thông tin, chụp hình, tiến hành các thủ tục để cấp hộ chiếu kịp thời. Nếu chương trình đạt hiệu quả, được thân nhân bệnh nhân đồng tình ủng hộ, Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ nhân rộng triển khai thực hiện tại các bệnh viện khác. Đây là hoạt động nhân văn, có ý nghĩa xã hội sâu sắc, thể hiện tư duy đổi mới, cải cách hành chính của lực lượng Công an nhân dân nói chung, Cục Quản lý xuất nhập cảnh nói riêng và của Ngành Y tế.Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” của Bộ Công an; nhằm tăng trách nhiệm, tạo điều kiện, kịp thời hỗ trợ cho bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện có nhu cầu xuất cảnh ra nước ngoài chữa bệnh, ngày 09/5/2019, đồng chí Đại tá Lê Hồng Thái, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các bệnh viện Chợ Rẫy, Đại học Y dược, Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 và Viện Tim Tp. Hồ Chí Minh để triển khai chương trình hỗ trợ cấp hộ chiếu cho bệnh nhân có nhu cầu ra nước ngoài chữa bệnh.

                                                                               TỔ TUYÊN TRUYỀN