Hướng dẫn thủ tục dành cho công dân Việt Nam

Hướng dẫn thủ tục cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào

1. Những trường hợp được cấp giấy thông hành:

- Công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại tỉnh có chung đường biên giới với Lào;

- Công dân Việt Nam không có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh có chung đường biên giới với Lào nhưng làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh có chung đường biên giới với Lào.

2. Hồ sơ gồm:

- 01 tờ khai theo mẫu (M01);

- 02 ảnh mới chụp, cỡ 4cm x 6cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, phông nền màu trắng.

- 01 bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh đối với người chưa đủ 14 tuổi;

- 01 bản chụp có chứng thực giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp chứng minh người đại diện hợp pháp đối với người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ luật Dân sự, người chưa đủ 14 tuổi. Trường hợp bản chụp không có chứng thực thì xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu.

- Giấy thông hành đã được cấp, nếu còn giá trị sử dụng;

- Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đối với trường hợp ủy quyền nộp hồ sơ.

* Lưu ý:

- Đối với người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ luật Dân sự, người chưa đủ 14 tuổi: tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành theo mẫu  M01 phải do cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật khai và ký tên, có xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh của Công an phường, xã, thị trấn nơi người đó thường trú.

- Đối với công dân Việt Nam làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thì tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành phải có xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp quản lý.

3. Nơi nộp hồ sơ:

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh có chung đường biên giới với Lào nơi công dân có hộ khẩu thường trú hoặc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở.

4. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ. Nếu có yêu cầu nhận kết quả tại địa điểm khác thì phải trả phí dịch vụ chuyển phát.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ ngày Tết, ngày lễ).

- Thời gian trả kết quả: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày Tết, ngày lễ).

5. Thời hạn giải quyết:

Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.