Hướng dẫn thủ tục dành cho người nước ngoài và người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC KIỂM TRA, XÉT DUYỆT NHÂN SỰ, CẤP PHÉP NHẬP CẢNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH VÀO VIỆT NAM TẠI CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH, BỘ CÔNG AN

Trình tự thực hiện:

          Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
          Bước 2: Nộp hồ sơ:
          1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài nộp hồ sơ tại một trong hai trụ sở làm việc của Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an: 
          a) 44-46 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.
          b) 333-335-337 Nguyễn Trãi, Q.1, TP Hồ Chí Minh.
          * Thời gian nộp hồ sơ: từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (trừ ngày tết, ngày lễ).  
          2. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
          + Nếu đầy đủ, hợp lệ, thì nhận hồ sơ, in và trao giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả.
          + Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp bổ sung hồ sơ cho đầy đủ. 
          Bước 3: Trả kết quả:
          a) Người đến nhận kết quả đưa giấy biên nhận cho cán bộ trả kết quả kiểm tra, đối chiếu và trả công văn kết quả xét duyệt nhân sự, cấp phép nhập cảnh (kể cả trường hợp không được giải quyết) cho người đến nhận kết quả ký nhận. 
          b) Thời gian: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày tết, ngày lễ). 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an.

Thành phần số lượng hồ sơ:

          + Thành phần hồ sơ: 
          a) Đối với cơ quan, tổ chức: Công văn đề nghị xét duyệt, kiểm tra nhân sự người người ngoài nhập cảnh (NA2).
          b) Đối với cá nhân (bảo lãnh cho thân nhân): Đơn bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài nhập cảnh (NA3). 
          + Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ đối với trường hợp người nước ngoài nhận thị thực tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đối với trường hợp người nước ngoài được nhận thị thực tại cửa khẩu quốc tế theo quy định tại khoản a, b, c, d khoản 1 Điều 18 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.Trong thời hạn 12 giờ làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đối với các trường hợp được nhận thị thực tại cửa khẩu quốc tếquy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 18 của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện: Cục quản lý xuất nhập cảnh

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn trả lời đề nghị xét duyệt nhân sự người nước ngoài nhập cảnh (NB1) hoặccông văn trả lời đề nghị kiểm tra nhân sự người nước ngoài nhập cảnh (NB2) hoặccông văn trả lời đề nghị cấp thị thực tại cửa khẩu quốc tế (NB3).

Phí/Lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

          + Công văn đề nghị xét duyệt, kiểm tra nhân sự người người ngoài nhập cảnh (NA2).
          + Đơn bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài nhập cảnh (NA3).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện:

          1. Trước khi làm thủ tục đón khách vào Việt Nam, cơ quan, tổ chức cần phải nộp hồ sơ chứng minh tư cách pháp nhân tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an.

          2. Người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài không được cấp phép nhập cảnh VIệt Nam nếu thuộc diện “chưa được nhập cảnh Việt Nam” theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Cơ sở pháp lý:

          + Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 47/2014/QH13, ngày 16/6/2014).

          + Thông tư số 04/2015/TT-BCA, ngày 05/01/2015 của Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.