Tin tức XNC Việt Nam

Hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Từ ngày 15-17/7/2020, tại TP. Đà Nẵng, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (Luật số 49); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 51). 

Tham dự hội nghị có hơn 270 đại biểu gồm đại diện lãnh đạo Cục và lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh; đại diện lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đồng chí Thiếu tướng Quách Huy Hoàng, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì Hội nghị.


Hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (Luật số 49); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 51) do Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an tổ chức.

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Hội nghị lần này là một trong chuỗi hoạt động triển khai thi hành, phổ biến, tuyên truyền Luật số 49 và Luật số 51. Trước đó, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản, điểm mới của 02 Luật trên cho lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an, cán bộ cốt cán Công an 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các sở, ban ngành liên quan (ngày 03/7/2020); Hội nghị tuyên truyền, phổ biến cho đại diện các cơ quan ngoại giao nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam (ngày 10/7/2020) và phối hợp tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Hội nghị lần này tổ chức với mục đích quán triệt và tập huấn chuyên sâu 02 luật và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, đồng thời hướng dẫn và giải đáp những khó khăn, vướng mắc của Công an các địa phương, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về xuất nhập cảnh của các tổ chức, cá nhân, góp phần nâng cao hiệu quả thi hành Luật.


Đồng chí Thiếu tướng Quách Huy Hoàng, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Quách Huy Hoàng, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh nhấn mạnh, Luật số 49 và Luật số 51 được Quốc hội khoá XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8 (tháng 11/2019) với số phiếu tán thành cao (trên 90%) và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020. Luật số 49 ra đời xuất phát từ yêu cầu cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp liên quan đến quyền của công dân, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ, triển khai Đề án sản xuất, phát hành hộ chiếu có gắn chíp điện tử, để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho công dân trong hoạt động xuất nhập cảnh, là cơ sở pháp lý cho hoạt động thu thập thông tin, dữ liệu cá nhân phục vụ việc cấp, quản lý, kiểm soát và sử dụng giấy tờ xuất nhập cảnh. Luật số 49 bảo đảm sự tương thích, đồng bộ với các văn bản pháp luật hiện hành và phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Luật số 51 kịp thời khắc phục những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 47) trước đây và phù hợp với xu thế phát triển của các nước trên thế giới.

Hai luật trên là luật hình thức, quy định cụ thể về trình tự, thủ tục thực hiện, có văn bản quy định chi tiết một số nội dung luật giao cho Chính phủ và Bộ Công an hướng dẫn, bao gồm 02 Nghị quyết, 04 Nghị định của Chính phủ và 05 Thông tư của Bộ Công an.


Đồng chí Đại tá Trần Văn Dự, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh quán triệt những nội dung, yêu cầu cơ bản của Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt những chuyên đề cụ thể: (1) Giới thiệu các loại giấy tờ xuất nhập cảnh cấp cho công dân Việt Nam; trình tự, thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước; việc xác minh cấp hộ chiếu cho công dân Việt Nam ở nước ngoài; xử lý thông tin báo mất hộ chiếu và việc huỷ, thu hồi, khôi phục hộ chiếu phổ thông; (2) Hướng dẫn chi tiết thực hiện Luật số 51 và các văn bản thi hành Luật; (3) Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động tại Việt Nam; (4) Những vấn đề liên quan đến xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh; (5) Hướng dẫn kỹ thuật khai thác, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh; tiếp nhận vân tay tại cửa khẩu, tại nơi tiếp nhận tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử và những vấn đề lưu ý trong thực hiện các quyết định tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh, gia hạn, giải toả.

Đồng thời, các đại biểu tham dự cũng được giải đáp và trả lời các câu hỏi đưa ra, tập trung vào những vấn đề liên quan đến việc triển khai 02 luật trên.


Các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị.

Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam được ban hành đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người nước ngoài khi vào Việt Nam và công dân Việt Nam xuất cảnh ra nước ngoài. Việc lực lượng quản lý xuất nhập cảnh nắm vững các quy định để hướng dẫn, giải thích và triển khai Luật góp phần thể chế hoá quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, vừa tạo điều kiện cho công dân Việt Nam và người nước ngoài xuất nhập cảnh vừa là công cụ đắc lực cho việc thực hiện công tác quản lý xuất nhập cảnh, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Phạm Thảo