Tin tức XNC Việt Nam

Hội thảo “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh”

     Ngày 30/10/2020, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã tổ chức Hội thảo chuyên đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh”. Hội thảo được tổ chức nhằm tổng kết thực tiễn, tạo diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cấp ủy, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, đồng thời là dịp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm với UBKT Đảng ủy cấp trên và một số Đảng ủy, cơ quan UBKT các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Bá Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT
Đảng ủy Cục Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì Hội thảo

     Đồng chí Đại tá Nguyễn Bá Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Cục Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Huy, Ủy viên UBKT Đảng ủy Công an Trung ương; đồng chí Thượng tá Ngô Minh Ước, Phó Chủ nhiệm chuyên trách UBKT Đảng ủy Cục Kỹ thuật nghiệp vụ; đồng chí Thượng tá Trương Đức Hiển, Phó Chủ nhiệm thường trực UBKT Đảng ủy Cục Ngoại tuyến; đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Rỹ, Phó Chủ nhiệm thường trực UBKT Đảng ủy Bộ Tư lệnh cảnh vệ; đồng chí Đại tá Đỗ Trung Kiên, Phó Chủ nhiệm thường trực UBKT Đảng ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; đồng chí Đại úy Đặng Trọng Hà, Phó Chủ nhiệm chuyên trách UBKT Đảng ủy Cục An ninh mạng và các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên UBKT của 12 Đảng ủy cơ sở, các đồng chí Phó Chủ nhiệm và Ủy viên UBKT Đảng ủy Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

     Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Đại tá Nguyễn Bá Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Cục Quản lý xuất nhập cảnh nhấn mạnh: Kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng, là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nhằm bảo đảm cho chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của các cấp ủy và pháp luật của Nhà nước được xác định đúng, chấp hành nghiêm túc. Đảng bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh là Đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở Đảng, gồm 12 Đảng bộ cơ sở trực thuộc, 56 Chi bộ và gần 1.600 đảng viên. Với đặc điểm đó, nhận thức rõ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng đối với công tác xây dựng Đảng, những năm qua, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Quản lý xuất nhập cảnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Huy, Ủy viên UBKT Đảng ủy Công an Trung ương phát biểu
 tại Hội thảo chuyên đề

     Với 15 Báo cáo khoa học gửi về Ban Tổ chức và 08 ý kiến phát biểu tham luận tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, trao đổi nhằm đánh giá rõ hơn về những vấn đề còn hạn chế, bất cập trong công tác kiểm tra, giám sát, từ đó có những kiến nghị, giải pháp có giá trị thực tiễn và lý luận cao nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới. Cụ thể là: (1) Nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng và UBKT các cấp, trước hết là người đứng đầu về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. (2) Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, bổ sung, sửa đổi, xây dựng, ban hành đồng bộ, thống nhất giữa các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. (3) Đổi mới nội dung, phương thức, đối tượng kiểm tra, giám sát; tập trung kiểm tra, giám sát người đứng đầu và các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm. (4) Sớm kiện toàn bộ máy UBKT, bố trí đội ngũ cán bộ kiểm tra cho phù hợp. (5) Duy trì tốt mối quan hệ phối hợp trong trao đổi thông tin, tài liệu giữa UBKT các cấp với cơ quan thanh tra, tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; giữa UBKT Đảng ủy Cục Quản lý xuất nhập cảnh với UBKT các Đảng ủy cơ sở trực thuộc.

Các đại biểu tham dự Hội thảo chuyên đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra,

giám sát của Đảng trong Đảng bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh” chụp ảnh lưu niệm

     Thay mặt UBKT Đảng ủy Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Đại tá Nguyễn Bá Tuấn gửi lời cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của UBKT Đảng ủy Công an Trung ương với Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Cục Quản lý xuất nhập cảnh và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đồng chí tham dự Hội thảo. Trên cơ sở tham khảo kết quả Hội thảo, UBKT Đảng ủy Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát cấp Chi bộ, Đảng bộ cơ sở do UBKT Đảng ủy Cục Quản lý xuất nhập cảnh ban hành và mong muốn tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ ngày càng chất lượng, hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Phạm Thảo - Tuyên truyền