Tin tức XNC quốc tế

Mi-an-ma thông báo nối lại Hiệp định miễn thị thực với Bangladesh

Ngày 24/10/2023, Đại sứ quán Mi-an-ma tại Hà Nội có công hàm số 18-478/46 thông báo nội dung sau:

“Chính phủ Mi-an-ma đã quyết định nối lại việc thực hiện Hiệp định miễn thị thực giữa Mi-an-ma và Bangladesh. Theo đó, công dân 02 nước mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ sẽ được miễn thị thực nhập cảnh nước kia với thời gian cư trú tối đa 90 ngày. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 27/9/2023”.

Xin thông báo để tạo điều kiện cho người thuộc diện áp dụng chính sách nêu trên có nhu cầu xuất cảnh hoặc quá cảnh Việt Nam đến các nước có liên quan thuận lợi./.

                                                            Hợp tác quốc tế