Tin tức XNC quốc tế

Những thay đổi trong chính sách xuất nhập cảnh của Mi-an-ma

1. Chính phủ Mi-an-ma đã quyết định nối lại việc thực hiện Hiệp định Miễn thị thực giữa Mi-an-ma và Ma-lai-xi-a. Theo đó, công dân 02 nước mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ sẽ được miễn thị thực nhập cảnh nước kia với thời gian cư trú tối đa 30 ngày. Quyết định có hiệu lực từ ngày 20/9/2023.

2. Chính phủ Mi-an-ma quyết định cấp Thị thực du lịch tại cửa khẩu (Tourist Visa on Arrival) cho công dân Trung Quốc và Ấn Độ từ ngày 30/8/2023. Đây là chương trình thí điểm có thời hạn 01 năm được triển khai phù hợp với các quy định của Bộ Y tế Mi-an-ma về phòng chống dịch Covid-19. Thông tin chi tiết về chính sách này được đăng tải trên trang web của Bộ nhập cư và Dân số Mi-an-ma tại địa chỉ http://www.mip.gov.mm.

3. Chính phủ Mi-an-ma quyết định nối lại chính sách miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ của Bê-la-rút, Ma-rốc, Nê-pan và cho người mang hộ chiếu ngoại giao của Nhật Bản. Chính sách này được áp dụng từ ngày 07/9/2023 trên cơ sở quy định tại các Hiệp định về miễn thị thực mà Mi-an-ma đã ký với các nước nêu trên.

HỢP TÁC QUỐC TẾ