Tin tức XNC Việt Nam

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, vì nhân dân phục vụ

     Trong những năm qua, để xây dựng lực lượng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế (CHKQT) Đà Nẵng ngày càng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, đồng thời xây dựng người chiến sỹ Công an cửa khẩu đẹp trong mắt người dân và bạn bè quốc tế, Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh. Trong đó, trọng tâm tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 04 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 02/CT-BCA, ngày 10/10/2019 của Bộ Công an về “Tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ trong giai đoạn hiện nay và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”.

Đại tá Vũ Văn Hưng, Phó Cục trưởng quan tâm chỉ đạo công tác điều lệnh CAND của
Công an cửa khẩu CHKQT Đà Nẵng

     Để siết chặt kỷ luật, kỷ cương điều lệnh Công an nhân dân (CAND), đơn vị đã kiện toàn Tổ điều lệnh, nhằm chấn chỉnh việc chấp hành điều lệnh, lễ tiết, tác phong, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ chiến sỹ (CBCS) trong đơn vị. Chỉ đạo cán bộ điều lệnh tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện các chỉ thị, mệnh lệnh, chương trình, kế hoạch, quy trình, chế độ công tác, văn hóa ứng xử của CBCS khi tiếp xúc, làm việc với nhân dân; kiểm tra nội dung và phê duyệt, đánh giá kết quả ghi kế hoạch công tác tuần; chấn chỉnh trật tự nội vụ tại phòng làm việc, phòng tiếp dân và nơi ở của CBCS; chế độ trực chỉ huy, trực ban, công tác quản lý tài liệu, công cụ hỗ trợ; việc sử dụng trang phục, lễ tiết, tác phong, thời gian làm việc của CBCS; tổ chức tập huấn điều lệnh quân sự, võ thuật CAND cho 100% CBCS trong đơn vị; tổ chức cho CBCS viết cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, chấp hành nghiêm điều lệnh CAND; chấp hành nghiêm túc các quy định của ngành về việc sử dụng các trang mạng xã hội.

     Ngoài ra, Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị đã tổ chức các buổi đối thoại với đoàn viên, hội viên trong đơn vị, nhằm trao đổi để xây dựng và thực hiện tốt các tiêu chí văn hóa ứng xử, chuẩn mực đạo đức của người CAND trong giai đoạn mới. Đặc biệt, đơn vị đã tổ chức thành công buổi tọa đàm “Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND; thực hiện tư thế lễ tiết, tác phong của lực lượng CAND; tiêu chí xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ quản lý xuất nhập cảnh (QLXNC) trong lòng dân và bạn bè quốc tế”… Qua đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ đến nhận thức của CBCS, góp phần nâng cao ý thức tự giác trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.

CBCS thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống Covid-19 khi làm thủ tục kiểm soát xuất nhập cảnh

     Với những kết quả đạt được trên các mặt công tác, trong thời gian qua đơn vị liên tục đạt danh hiệu “Đơn vị văn hóa gương mẫu chấp hành nghiêm điều lệnh”; trở thành “Đơn vị điển hình tiên tiến cấp Cục” giai đoạn 2015-2020; được Chủ tịch nước tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất về thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự năm APEC 2017 và đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, trong đó có nhiều tấm gương tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Trung tá Hoàng Minh Thắng, Trưởng CACK CHKQT Đà Nẵng trao giấy khen cho
các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các đợt thi đua do Cục QLXNC phát động

     Để tiếp tục xây dựng lực lượng QLXNC đẹp trong mắt người dân và bạn bè quốc tế, Công an cửa khẩu CHKQT Đà Nẵng tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về “Tư thế, tác phong và ứng xử của CBCS làm công tác kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu sân bay”; siết chặt kỷ luật, kỷ cương điều lệnh; đẩy mạnh cải cách hành chính; thường xuyên khảo sát, đưa ra giải pháp để nâng cao chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của hành khách đối với CBCS trong đơn vị. Tiếp tục chuyển trọng tâm từ việc “học tập” sang làm theo “tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Sáu điều Bác Hồ dạy và xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực hàng ngày. Đồng thời, đưa nội dung Chỉ thị số 05; Nghị quyết Trung ương 4 vào sinh hoạt cấp ủy và đơn vị; lấy kết quả thực hiện làm tiêu chí đánh giá, nhận xét, phân loại cán bộ và bình xét danh hiệu thi đua đối với các tập thể, cá nhân. Tăng cường việc thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những tập thể, cá nhân vi phạm./.

Công an cửa khẩu CHKQT Đà Nẵng