Tin tức XNC quốc tế

THÔNG BÁO

     Từ ngày 31/01/2018, Chính phủ nước Cộng hòa Hồi giáo Pakistan sẽ gia hạn thị thực tại cửa khẩu đối với tất cả doanh nhân Việt Nam nếu họ có các loại giấy tờ sau đây:

1. Thư mời tham dự của một tổ chức doanh nghiệp tại Pakistan và thư giới thiệu của Phòng Thương mại Pakistan.

Hoặc

2. Thư mời tham dự của một tổ chức doanh nghiệp tại Pakistan và thư giới thiệu của Hiệp hội Thương mại Pakistan.

Hoặc

3. Thư giới thiệu của Cố vấn Đầu tư hoặc Tùy viên thương mại của cơ quan đại diện ngoại giao Pakistan tại nước ngoài.