Tin tức XNC Việt Nam

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ 19 THÁNG 8 NĂM 2019

     Theo quy định của Chính phủ, Bộ Công an, Cục Quản lý xuất nhập cảnh nghỉ không tiếp khách làm thủ tục xuất nhập cảnh thứ Hai ngày 19/8/2019.

     Xin trân trọng thông báo./.

CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH

 

NOTICE

     Kindly be advised that the Immigration Department - Ministry of Public Security is closed on Monday, August 19th  2019 in accordance with the Vietnamese Government's holiday regulations.

      Sincerely,

     THE IMMIGRATION DEPARTMENT