Tin tức XNC Việt Nam

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ

     Theo quy định của Chính phủ, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày 30/04 - 01/05/2018, Cục Quản lý xuất nhập cảnh nghỉ không tiếp khách là thủ tục xuất nhập cảnh trong các ngày:

     - Thứ Tư ngày 25/04/2018

     - Thứ Hai ngày 30/04/2018 và Thứ Ba ngày 01/05/2018.

     Xin trân trọng thông báo./.

CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH

 

HOLIDAY NOTICE

     According to the Government's Provision, on Hung Kings Commemoration Day and Ceremony for April 30th, 2018 and May 1st, 2018, Immigration Dipartment is closed on:

     - Wednesday, April 25th, 2018

     - Monday (April 30th, 2018) and Tuesday (May 1st, 2018).

     For your information.

IMMIGRATION DEPARTMENT