Tin tức XNC quốc tế

U-CRAI-NA TRIỂN KHAI THỊ THỰC ĐIỆN TỬ

     Từ ngày 04/4/2018, Bộ Ngoại giao U-crai-na triển khai hệ thống đăng ký và cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh U-crai-na với mục đích du lịch (tourist) hoặc làm việc (business).

     Đại sứ quán U-crai-na tại Hà Nội thông báo về việc U-crai-na sẽ triển khai hệ thống cấp thị thực điện tử (e-visa) trên trang web: http://evisa.mfa.gov.ua.

     Người nộp đơn xin cấp thị thực điện tử (e-visa) phải điền vào đơn khai trực tuyến, tải xuống những tài liệu theo yêu cầu, thanh toán bằng thẻ ngân hàng (thẻ Master toàn cầu, Cirrus/Maetro hoặc thẻ visa). Thị thực điện tử được cấp sẽ được gửi đến địa chỉ thư điện tử của người nộp đơn.

     Trong thời hạn tối đa 09 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử và phí cấp thị thực (65 đô la Mỹ), cơ quan chuyên trách sẽ xem xét, giải quyết, trả lời người đề nghị cấp thị thực điện tử. Thời hạn thị thực một lần với thời hạn cư trú không quá 30 ngày.

     Thị thực điện tử được áp dụng cho các công dân của 45 quốc gia sau đây: Úc, Antigua và Barbuda, Thịnh vượng Chung Ba-ha-mát (the Commonweath of Bahamas), Bác-ba-đốt (Babados), Bô-li-vi-a, Bu-tan, Va-nu-a-tu, Hai-i-ti, Goa-tê-ma-la, Hôn-đu-ras, Gờ-rin-len (Greenland), Đô-mi-ni-ca, Cộng hòa Đô-mi-ni-ca, In-đô-nê-xi-a, Cam-pu-chia, Ca-ta, Côt-x-ta Ri-ca, Cô-oét, Lào, Mau-ri-tus (Mauritus), Ma-lai-xi-a, Man-đi-vơ (Mandives), Mê-xi-cô, Mi-cờ-rô-nê-sia (Micronesia), Mi-an-ma, Nê-pan, Ni-ca-ra-goa, Niu-Di-lân, Ô-man, Pa-lau, Pê-ru, En San-va-do (El Salvador), Sa-moa, Ả rập Xê út (Saudi Arabia), Sây-sen (Seychelles), Xanh Vin-xen và Grê-na-đin (Saint Vincent and the Grenadines), Xanh Lu-xi-a (Saint Lucia), Sing-ga-po, Xu-ri-nam (Suriname), Thái Lan, Ti-mo Lex-te (Timo-Leste), Tri-ni-đát và Tô-ba-gô (Trinidad and Tobago), Tu-va-lu (Tuvalu), Phi-gi (Fiji), Gia-mai-ca (Jamaica)./.

Hoàng Anh