• ĐOÀN THANH NIÊN – HỘI PHỤ NỮ CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH...
  04 tháng 12 năm 2023
  Thực hiện Chương trình số 282/CTr-BCĐ ngày 15/02/2023 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Bộ Công an, Kế hoạch số 152/KH-ĐTN-HPN ngày 30/10/2023 của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Cục Quản lý...
  Xem thêm
 • Công an cửa khẩu CHKQT Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền pháp luật về xuất nhập cảnh
  29 tháng 11 năm 2023
  Ngày 21/11/2023, Đoàn cơ sở - Hội phụ nữ, Công an Cửa khẩu CHKQT Đà Nẵng đã tổ chức tuyên truyền pháp luật bằng hình thức phát “Tờ gấp” cho công dân Việt Nam, người nước ngoài và các cơ quan, tổ chức...
  Xem thêm
 • Chuyên đề
  29 tháng 11 năm 2023
  Chuyên đề: Phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022. 1....
  Xem thêm
 • MỘT SỐ LƯU Ý ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀ CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LIÊN QUAN...
  29 tháng 11 năm 2023
  I. Đối với người nước ngoài: Người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam cần thực hiện tốt một số nội dung sau đây: - Tuân thủ pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống văn...
  Xem thêm
 • CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH TẬP HUẤN CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN,...
  23 tháng 11 năm 2023
  Căn cứ Kế hoạch số 60/KH-C07-P3 ngày 04/4/2023 của Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ về việc triển khai công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và thực hiện Tháng hành động...
  Xem thêm