Tin tức XNC Việt Nam

34 nước có công dân được Việt Nam bổ sung vào danh sách áp dụng thí điểm cấp thị thực điện tử

     Ngày 01/02/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 17/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25/01/2017 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

     Theo đó, Nghị định số 17/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử và danh sách các cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử, cụ thể:

     Về danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử:  công dân Trung Quốc, có mã ICAO là CHN (không áp dụng với công dân mang hộ chiếu phổ thông điện tử) đã được quy định tại Nghị định số 07/2017/NĐ-CP, nay được sửa đổi, bao gồm cả công dân Trung Quốc mang hộ chiếu Hồng Công, hộ chiếu Ma Cao. Ngoài ra, Nghị định bổ sung công dân của 34 nước được thí điểm cấp thị thực điện tử, gồm: Ai-xơ-len, Áo, Bồ Đào Nha, Bỉ, Bô-xni-a Héc-dê-gô-vi-na, Ma-xê-đô-ni-a, Công quốc An-đơ-ra, Công quốc Lích-ten-xtên, Công quốc Mô-na-cô, Crô-a-ti-a, Ê-xtô-ni-a, Gru-di-a, Lát-vi-a, Lit-hua-ni-a, Man-ta, Môn-đô-va, Môn-tê-nê-grô, Xlô-vê-ni-a, Thụy Sỹ, San Ma-ri-nô, Xéc-bi-a, Đảo Síp, Qua-ta, Fi-ji, Mai-crô-nê-xi-a, Na-u-ru, Pa-lau, Pa-pua Niu Ghi-nê, Quần đảo Mác-san, Quần đảo Xa-lô-mông, Va-nu-a-tu, Xa-moa, Braxin, Mê-xi-cô.

     Như vậy, tính đến nay, Việt Nam áp dụng thí điểm cấp thị thực điện tử cho công dân 80 nước.

     Về danh sách cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử, Nghị định bổ sung danh sách 05 cửa khẩu quốc tế, trong đó có 03 cửa khẩu đường bộ, gồm: cửa khẩu quốc tế Tây Trang (tỉnh Điện Biên); cửa khẩu quốc tế Na Mèo (tỉnh Thanh Hóa); cửa khẩu quốc tế La Lay (tỉnh Quảng Trị) và 02 cửa khẩu đường biển, gồm: cửa khẩu cảng Dương Đông (tỉnh Kiên Giang), cửa khẩu cảng Chân Mây (tỉnh Thừa Thiên Huế). Hiện nay, Việt Nam có 08 cửa khẩu đường không, 16 cửa khẩu đường bộ và 09 cửa khẩu đường biển cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử.

     Nghị định số 17/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành trong hai năm kể từ ngày 01/02/2019.

     Như vậy, với việc mở rộng danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử và các cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử, Chính phủ đã thể hiện quyết tâm cải cách hành chính về thị thực, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam nhằm thu hút đầu tư, hợp tác, đặc biệt là góp phần thúc đẩy, phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn theo Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị.