Tin tức XNC quốc tế

Anh ngừng đóng dấu nổi trên thị thực cấp cho công dân nước ngoài

     Kể từ ngày 01 Tháng Một năm 2019, Cục Quản lý thị thực và Xuất nhập cảnh Anh Quốc (UKVI) sẽ ngừng việc đóng dấu nổi trên thị thực cấp cho công dân nước ngoài để nhập cảnh vào Anh. Nhờ có những cải tiến về đặc tính đảm bảo an ninh trên thị thực, con dấu nổi không còn là yếu tố ý nghĩa về mặt an ninh do vậy UKVI quyết định dừng đóng dấu nổi trên thị thực như một phần trong chương trình cải cách toàn cầu của hệ thống quản lý thị thực & quốc tịch nhằm đem đến cho khách hàng quy trình tốt hơn và hiệu quả hơn. Việc thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến đương đơn xin thị thực cũng như quyết định  cấp thị thực hay tiêu chuẩn dịch vụ của UKVI. Sự thay đổi này là tích cực đối với khách hàng. Trước đây, đương đơn xin thị thực cần 2 trang trắng trong hộ chiếu thì hiện nay họ chỉ cần 1 trang để dán thị thực.

     Các thị thực được cấp vào sau ngày 01 tháng Một năm 2019 sẽ không còn dấu nổi. Thị thực được cấp trước ngày 31 tháng Mười Hai năm 2018 sẽ vẫn có dấu nổi và sẽ có giá trị sử dụng đến khi hết thời hạn của thị thực.