Tin tức XNC Việt Nam

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TỔ CHỨC BẦU CỬ TẠI KHU VỰC BỎ PHIẾU CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC BỘ CÔNG AN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

     Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, phát huy  quyền làm chủ của đảng viên, quần chúng nhân dân trong việc lựa chọn, giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

     Thời gian vừa qua, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã tích cực triển khai chỉ đạo của Bộ Công an về công tác tuyên truyền và bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ về mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; nắm vững quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả; tham gia tự giác, tích cực, chủ động để cuộc bầu cử đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

     Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Cục Quản lý xuất nhập cảnh được lựa chọn là đơn vị chủ trì Tổ bầu cử Cơ quan thường trực Bộ Công an tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 13/5/2021, đồng chí Đại tá Lê Hồng Thái, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Tổ trưởng Tổ bầu cử Cơ quan thường trực Bộ Công an cùng các thành viên tiếp Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo bầu cử Quận 1 do đồng chí Trần Kim Yến, Bí thư Quận ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đến kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử tại điểm bầu cử Cơ quan thường trực Bộ Công an tại Tp. Hồ Chí Minh.

(Tổ bầu cử Cơ quan thường trực Bộ Công an tại Tp. Hồ Chí Minh tiếp Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo bầu cử Quận 1)

     Tại buổi kiểm tra, Đại tá Lê Hồng Thái báo cáo với Đoàn kiểm tra, xác định công tác bầu cử là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất trong thời điểm hiện nay, đặc biệt là đảm bảo an ninh chính trị, nghiêm túc thực hiện các phương án phòng chống dịch, đảm bảo 100% cử tri đi bầu, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân nói chung và trách nhiệm của toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an nói riêng.

     Tổ bầu cử Cơ quan thường trực Bộ Công an tại Tp. Hồ Chí Minh đã triển khai, quán triệt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ tại 27 đơn vị trực thuộc; thực hiện 4 khẩu hiệu điện tử tuyên truyền, trang trí điểm bỏ phiếu; rà soát, lập danh sách cử tri theo đúng quy định;…

     Tính đến hết ngày 10/5/2021, khu vực bỏ phiếu Cơ quan thường trực Bộ Công an tại Tp. Hồ Chí Minh đã tổ chức niêm yết danh sách 1.210 cử tri tại điểm bỏ phiếu và trụ sở các đơn vị có cử tri tham gia bầu cử; thông tin đến cử tri về thời gian, địa điểm bầu cử và quy định về công tác phòng chống dịch Covid-19 trong ngày bầu cử; niêm yết công khai danh sách tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên; bố trí lực lượng bảo vệ phòng bỏ phiếu; chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch trong ngày bầu cử: đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, đảm bảo khoảng cách an toàn,…

(Kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử tại điểm bầu cử Cơ quan thường trực Bộ Công an tại Tp. Hồ Chí Minh)

     Đồng chí Trần Kim Yến, Bí thư Quận ủy Quận 1 đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của Tổ bầu cử Cơ quan thường trực Bộ Công an tại Tp. Hồ Chí Minh  cũng như tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh chính trị của tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trực thuộc Bộ Công an tại Tp. Hồ Chí Minh. Đồng chí Bí thư Quận ủy đề nghị Tổ bầu cử bám sát quy định, hướng dẫn về công tác bầu cử, chú trọng công tác phòng chống dịch, tổ chức bầu cử thành công, đúng quy định./.

Phòng Chính trị