Tin tức XNC Việt Nam

CÔNG AN TỈNH HÒA BÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIA HẠN TẠM TRÚ, CẤP THỊ THỰC VÀ THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG CỦA TỈNH

     Ngày 28/01/2019, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hòa Bình đã ra mắt và triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính: cấp thị thực, thẻ tạm trú và gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Trung tâm hành chính công của tỉnh Hòa Bình.

     Để triển khai thực hiện công tác trên, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã bố trí cán bộ tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ tại Trung tâm. Cùng với đó Trung tâm đã bố trí quầy giao dịch và máy tính, trang thiết bị để đảm bảo đủ điều kiện, cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

     Việc đưa công tác cấp thị thực, thẻ tạm trú và gia hạn tạm trú cho người nước ngoài thực hiện tại Trung tâm hành chính công của Tỉnh là một trong hai thủ tục hành chính đầu tiên thuộc chức năng giải quyết của lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình được lựa chọn để triển khai thực hiện (thực hiện theo Công văn số 190/UBND-PVHCC ngày 22/01/2019 của UBND Tỉnh Hòa Bình về bổ sung thêm các thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm hành chính công của tỉnh).

     Đây là một bước tiến quan trọng trong công tác cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính của lực lượng xuất nhập cảnh Công an tỉnh, bảo đảm các thủ tục được giải quyết nhanh, công khai minh bạch, qua đó góp phần cải thiện chất lượng công vụ, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương./.

Phạm Thị Thu Thủy