Tin tức XNC Việt Nam

CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG VÀ KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH HẠNH PHÚC

     Sáng ngày 05/05, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an tổ chức sinh hoạt chuyên đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”cho 200 CBCS tại TP Hồ Chí Minh.

     Đợt sinh hoạt chuyên đề này nằm trong chuỗi kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2022 về học tập và lèm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm tuyên truyền sâu rộng  tới cán bộ, đảng viên về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp cách mạng vẻ vang, những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, ý thức tự cường, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh tới CBCS của Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

(Đ/c Trung tá, Tiến sĩ Lê Hoàng Việt Lâm, giảng viên chính Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học An ninh nhân dân nói chuyện tại buổi sinh hoạt).

     Đến nói chuyện tại buổi sinh hoạt chuyên đề đồng chí Trung tá Lê Hoàng Việt Lâm đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, chủ động học tập của CBCS Cục Quản lý xuất nhập cảnh và cho biết “đây là một trong những chuyên đề có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị và lập trường tư tưởng vững vàng cho CBCS”

     Tham dự buổi sinh hoạt đồng chí Trung tá Ngân Trường Dũng cho biết “buổi sinh hoạt là dịp để chúng tôi hiểu hơn về con người, đạo đức cũng như tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó góp phần xây dựng và hoàn thiện phong cách người chiến sỹ Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại

     Buổi sinh hoạt chuyên đề đọng lại nhiều cảm xúc  sâu sắc cho mỗi cán bộ, đảng viên, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn về nhận thức và hành động trong thực thi nhiệm vụ chuyên môn gắn với  xây dựng đạo đức cách mạng người Công an nhân dân.

Tống Lanh - Tuyên Truyền