Tin tức XNC quốc tế

CA-DẮC-XTAN ĐÃ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG CẤP THỊ THỰC ĐIỆN TỬ (E-VISA)

  1. Từ ngày 01/01/2019, Ca-dắc-xtan đã triển khai áp dụng e-visa nhập cảnh một lần cho công dân một số nước. Theo đó e-visa nhập cảnh một lần diện du lịch được áp dụng cho công dân của 117 quốc gia; diện kinh doanh và chữa bệnh được áp dụng cho công dân của 23 quốc gia. Công dân Việt Nam được nêu tại cả 02 danh sách trên.
  2. E-visa được Cơ quan Di trú, Bộ Nội vụ Ca-dắc-xtan xem xét cấp trên cơ sở giấy mời hợp lệ của đối tác Ca-dắc-xtan. Hộ chiếu của khách phải còn thời hạn ít nhất 03 tháng kể từ ngày hết hạn của thị thực. Khách sẽ khai cấp e-visa trên trang thông tin điện tử của Cơ quan Di trú (đường link: www.vmp.gpv.kz) và e-visa sẽ được gửi qua thư điện tử. Khách được cấp e-visa chỉ có thể được nhập, xuất cảnh qua sân bay quốc tế Astana và Amaty của nước Cộng hòa Ca-dắc-xtan.

TỔ TUYÊN TRUYỀN